Denní centrum Žirafa…?

Denní centrum Žirafa je sociální zařízení ambulantního typu pro děti od dvou let do ukončení povinné školní docházky a pro klienty do šestadvaceti let. To znamená, že poskytujeme služby v pracovních dnech od 6.30 do 15.30 hodin. Od září 2013 bychom dle potřeb rodičů prodloužili až do 16.30 hodin. Žirafa zahájila svůj provoz v roce 2006 v karlovarské Staré Roli a zaměřila se na děti s těžkým kombinovaným postižením a především na ty s autismem. V roce 2006 byla Žirafa jediným zařízením v kraji ambulantního typu, které v úzké spolupráci s APLA Praha (Asociace pomáhající lidem s autismem pro Prahu a střední Čechy- poznámka redakce) poskytovalo sociální službu pro autisty. V roce 2007 vznikla samostatná třída pro předškolní autisty a samostatná třída pro děti s těžkým kombinovaným postižením. V červenci 2012 se Denní centrum přestěhovalo do Nového Sedla u Sokolova, do zadního traktu základní školy, kde sociální služby včetně povinné školní docházky nabízíme.

Podle odhadů pedagogů jsou na Chebsku více než dvě desítky školou povinných dětí postižených autismem. Jejich rodiče bývají mnohdy i přes rady odborníků bezradní. Dokážete také jim nějakým způsobem pomoci?

Ano. Jako příklad uvedu nabídku pro rodiny školáků: rodiče přivezou své dítě v 7 hodin do Denního centra Žirafa, kde se ho ujmou odborné vychovatelky a v 7.45 hodin ho předají do školy. Ta je ve stejné budově jako Žirafa. Po vyučování může jít školák, pokud si ho po vyučování nevyzvednou rodiče, opět do sociální služby, která supluje družinu pro děti s postižením. Všechny naše třídy včetně speciální třídy základní školy jsou postaveny na individuálním přístupu. Snažíme se o to, aby jeden pedagog či jedna vychovatelka měli maximálně dva autisty či děti s těžkým kombinovaným postižením. S našimi ratolestmi jezdíme na všechny možné akce a výlety. Nikoho nenecháváme doma. Nabízíme maminkám a otcům i několikadenní společné akce. Je nám jedno, zda je děcko na vozíku, nebo autista. Pomoc Žirafy je pro všechny s postižením bez omezení.

Hovoří se o skutečnosti, že od září 2013 plánujete svoz klientů také z našeho regionu. Upřesníte, jakým způsobem má tato služba fungovat?

Je to pravda, od září budeme nabízet svoz dětí do Denního centra Žirafa. Stanice jsou naplánované v Chebu, Sokolově, Kraslicích a Karlových Varech. Se svozem by se mělo začínat kolem 6.15 hodin.

Využívá už vaší pomoci nějaká rodina z Chebska?

Z Chebu k nám dojíždí holčička s kombinovaným postižením. Troufám si říct, že maminka je velmi spokojená. V dřívějším zařízení se holčička nedostala ven a už vůbec na žádné výlety. Pokroky dělá v samostatnosti a v sebeobslužnosti. Pro maminku je to velmi náročné jak finančně, tak časově dojíždět denně takovou vzdálenost. A právě proto nabízíme svoz, abychom rodičům ulehčili.

Poskytujete nějakou formu služby také o prázdninách?

Prázdninový provoz jsme zatím stanovili v pracovní dny od 6.30 do 14.30 hodin.

AutismusAutismus je tzv. vývojové duševní postižení, projevující se abnormální sociální interakcí, stálými, opakujícími se vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi, objevující se před třetím rokem věku.
Příčina autismu je neznámá, proto jeho určení bývá nepřesné (u dospělých v podstatě nemožné), zdlouhavé a drahé.
Pomocí terapie lze u některých autistických dětí zlepšit jejich sociální schopnosti do té míry, že se mohou plně účastnit běžné školní docházky.
(zdroj Wikipedie)