Památný 17. listopad 1989 přišel do Chodova jako uragán. Zprvu si nebyl nikdo jistý, co se děje, ale po vysílání rádia Svobodná Evropa a po ujištění, že byla krvavě potlačena studentská revolta na Národní třídě v Praze, lidé chtěli vědět, co se opravdu děje.

V sobotu 18. listopadu jsme, nic netušíce o začínajícím pádu komunismu, pomáhali trampům z T.O.Yak ze Sokolova zvládnout zimní hry v Libavském Údolí. Když jsme v neděli ráno odjížděli, zpívali jsme si v autobuse nahlas písničky Waldemara Matušky a Karla Kryla. Lidé, kteří s námi jeli, se napřed chovali zdrženlivě, ale pak roztáli a zpívali s námi, když se pak celým autobusem nesla jedna ze zakázaných písniček Matušky Jó, třešně zrály.

Otočil jsem se na šoféra, jestli se nezlobí. Ten odpověděl jednou krásnou větou – „Mně Walda nevadí!“ Jako kdybychom to snad všechno přivolávali. Až doma jsme se dozvěděli z Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy, že už to začalo.

V pondělí ráno jsem jel do práce a v autobuse se jakási soudružka začala rozčilovat, co že si prý ti študáci dovolují, my na ně platíme a oni manifestují. Nastalo ticho, nikdo nic neřekl, až vtom se ozval jakýsi silný hlas: „Drž hubu, soudružko!“ Ta se zarazila a zmlkla. Doteď jí to nikdo takhle neřekl a určitě pochopila, že ten hlas mluví i za nás ostatní.

Byl jsem tehdy pracovníkem podniku Chodos, a když se tam začalo zakládat Občanské fórum, snažil jsem se tam vstoupit. Bylo mi ale řečeno, že je to záležitost dílovedoucích zástupců ROH, a protože jsem nebyl řádně zvolen a nebyl jsem v KSČ, nikdo se se mnou nebavil. Na mé námitky, že tady se nejedná o nějakou obměnu funkcionářů, ale o svržení totalitního režimu, a protože jsem signatářem Charty 77, musím být u toho, řekli mi, že mám špatné informace. KSČ se prostě držela moci a tu dodnes v celé šíři nikdy nepustila.

Takže mi nezbývalo než odejít do městského Občanského fóra a tam nabídnout své služby. Byl jsem přijat a začal jsem pomáhat, jak jen to šlo. Avšak i tady jsem stále narážel na neporozumění a někteří, co byli se mnou ve výboru, měli odlišné názory než já. Já jsem jim svým radikálním postupem narušoval jejich „samet“.

První, co jsem se pokusil prosadit, bylo vyjmutí bysty Lenina před tehdejším NV u kostela. Když se mě mí kolegové (učitel a farář) ptali, proč mi tam Lenin tolik vadí, dal jsem jim okamžitou odpověď: Když se někdo k tomuto krvavému idolu modlí, ať si jej dá doma na kredenc, ale ať ho nenechává venku na ulici mezi slušnými lidmi!

Díky nesouhlasu s mým návrhem byla tato bysta v Chodově stažena jako jedna z posledních v okrese.

Další, o co jsem se zasloužil, bylo prosazení návrhu mnoha obyvatel na změny názvu některých ulic. Jenom se mi dodnes nepodařilo, a už asi nepodaří, změnit název náměstí ČSM u kulturáku na název ulice Generála Pattona. Ten totiž vedl US 5. armádu, se kterou osvobozoval i Chodov, ale ČSM byla zkratka Československého svazu mládeže, to je mladých komunistů. Za mého času, kdo do této mládežnické organizace nevstoupil, musel počítat i s tím, že se nemusel ani vyučit, natož absolvovat vysokou školu.

Bylo to prostě terorizování osobnosti …

Ladislav Nykl z Chodova