Nový plán Městské hromadné dopravy v Chebu v současné době připravila chebská radnice. Důvodem změny stávajícího systému je především nová potřeba přepravního spojení občanů. K tomu přispěl například vznik a rozvoj průmyslového parku. Cílem je vytvořit přehlednější systém dopravy pro cestující.

„Docela mě to mrzí, už jsem si na ty spoje zvykla, teď si zase budu muset kupovat jízdní řád,“ postěžovala si seniorka Helena Kubešová z Chebu.
Z důvodu lepší orientace a čitelnosti plánují radní stávající počet linek snížit ze současných 13 na 7 linek. Na klíčových linkách bude taktéž zavedena taktová doprava (v pravidelných intervalech).

Součástí připravované koncepce je také obnova zastávek označníků městské hromadné dopravy, která už na mnoha místech začala. Současně chebští radní nezapomínají ani na plánovanou obnovu vozového parku, která má docílit zkvalitnění služeb. Změna provozu je naplánována na 9. prosince letošního roku. K celému projektu se mohou do 9. září vyjádřit i Chebané, a to na e–mailové adrese mhd@autobusy–kv.cz.
„Viděla jsem nějaké plány linek a připadá mi, že takový systém dopravy byl ve městě již dříve,“ zavzpomínala Marie Krupičková z Chebu. „Určitě to zefektivní dopravu,“ dodala.

Změny linek budou vypadat asi následovně. Linka číslo čtyři pojede přes stanice: Nádraží, křižovatka, sídliště Skalka, Pomezí nad Ohří. Přestupní místa budou na chebském nádraží a na křižovatce.