Dokonce oproti původnímu termínu začne fungovat o 14 dní dříve – už od 15. srpna.
„Nyní jsou na řadě nezbytné úřední úkony okolo přeregistrování," uvedl místostarosta Jan Kuchař. A už také známe první dvě zadání projektů , na které se Balneologický ústav zaměří. „Bude to Ochrana přírodních léčivých zdrojů a Lázeňství – důkazy," upřesnil. Františkovy Lázně vznik ústavu ani příliš finančně nezatíží. Město poskytuje na radnici kancelář a hradí energie.