Tajga, Finsko, Kanada, tak někteří připodobňují divokou přírodu vrchovištních rašelinišť i okolních lesů u Kladské, která je jen několik kilometrů od proslulého lázeňského města Mariánských Lázní. Rezervace Kladské rašeliny je chráněná už od roku 1933, tehdejším výnosem Ministerstva školství a národní osvěty. To díky Ottu Sigismund Schönburg-Waldenburgovi, zakladateli Kladské. Pod jedním názvem Kladské rašeliny je chráněno celkem pět území Slavkovského lesa. Původní německé názvy Glatzfilz, Birkfilz, Zangfilz, Gansenwaldfilz a Schachtwiesfilz jsou dnes známé jako Tajga, Lysina, Paterák, Malé rašeliniště a Husí les.

Jde o typická vrchoviště s porosty borovice blatky a borovice rašelinné. Ojediněle se zde vyskytuje bříza karpatská a olše lepkavá a roste tu také i vzácná masožravka rosnatka okrouhlolistá.

Jistou zajímavostí jsou dodnes v lesích patrné, rašeliníky už ale zarostlé, odvodňovací kanály tvořené v padesátých letech minulého století výbuchy trhavin. To samozřejmě nemělo dobrý vliv na přirozenou obnovu vzácné borovice blatky.

Aniž by člověk vstoupil do zóny Národní přírodní rezervace, je patrné, že krásy zdejších lesů, mokřadů, potůčků i rybníků jsou vskutku nevšední a to v každou roční dobu.