Kyčelnice žláznatá roste převážně na území karpatského oblouku od západní Ukrajiny až po Moravu. Na západě Čech ji najdete také u Jilmového potoka pramenícího u Podhorního vrchu a vtékajícího pod Lazurovým vrchem do Kosího potoka. Právě u tohoto vodního toku nyní rozkvetla ale řada dalších rostlin.

Fialové květy kyčelnice se střídají s bílými kvítky sasanky hajní. „Roste v listnatých i smíšených lesích, v olšinách, na vlhčích loukách a pastvinách a rozkvétá od března do dubna, ve vyšších polohách kvete ještě počátkem května,“ uvedl už dříve pro Deník znalec místní přírody Miroslav Trégler.

Smažený sýr. Smažák. Ilustrační foto
Smažený sýr je fenomén, který ukazuje, jak různorodé mohou být naše chutě

Dalšími květy jsou prvosenky. Prvosenka vyšší vyhledává vlhčí a chladnější biotopy jako hlubší údolí potoků (pěkné porosty jsou např. na Kosím potoce pod Lazurovým vrchem) a mokré podhorské louky. „Však také název není odvozen od velikosti rostlin, ale od vyšších nadmořských výšek jejich nalezišť. Prvosenka jarní (Primula veris), lidově zvaná petrklíč, má ráda teplejší a živnější místa (teplé trávníky, světlé lesy a křoviny). A jak poznáte od sebe oba druhy prvosenek? Prvosenka vyšší vykvétá dříve (již v březnu), má sírově žluté květní koruny a kalich k nim přisedlý,“ dodává Trégler s tím, že prvosenka jarní vykvétá až v dubnu a květnu, má květní koruny žloutkově žluté a kalich nafouklý, nepřiléhavý.