Výjimečný památkově chráněný bečovský komplex má šanci získat titul mimořádné středověké památky středoevropského významu. Správa bečovského zámku se na nominaci připravovala několik měsíců. O podrobnostech hovoří bečovský kastelán Tomáš Wizovský (na snímku).

Kde se vzala možnost nominovat bečovský komplex do soutěže Europa Nostra?

Mimořádná autentičnost středověkého hradu Bečov, navržené šetrné konzervační řešení obnovy a inovativní způsob prezentace byly základními předpoklady k účasti v prestižní mezinárodní soutěži Europa Nostra.

Podmínky kvalifikace a termíny uzávěrek jsou každoročně vyvěšovány na www.europanostra.org. Hrad Bečov byl přihlášen prostřednictvím prezidenta Českého národního komitétu Icomos, což svědčí o kvalitě celého projektu a významně zvyšuje naše šance.

Tato soutěž má v našem oboru velký význam a ne náhodou je přezdívána památkářskou olympiádou či Oskarem památkové péče.

Jak dlouho jste se na nominaci připravovali? Bylo to hodně složité a i finančně náročné?

Původně jsme měli v úmyslu zúčastnit se již v loňském roce, ale náročnost celé akce si vyžádala odklad až do letošního roku. I přesto, že autoři přihlášky a další spolupracovníci pracovali bez nároku na honorář, nebyla finanční náročnost zanedbatelná. Forma přihlášky má charakter monografie, obsahuje 118 stran odborného textu, 90 vysoce kvalitních fotografií, 19 obrázků a ikonografií a 23 půdorysných situací, plánků a grafů.

S náklady, které si vyžádala technická realizace, včetně zadání doplňujících expertiz, posudků, fotodokumentace a překladů do angličtiny, pomohl kromě Národního památkového ústavu v Lokti také významně Karlovarský kraj a ČVUT. Nad celým procesem přípravy převzal záštitu Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje, a děkan Fakulty stavební Českého vysokého učení technického Zdeněk Bittnar.

Počítáte s tím, že by nominace mohla mít přínos i v jiné rovině?

Ano. Získané výstupy budou mít kromě samotné účasti v soutěži také další využití jako podklad pro zamýšlenou publikaci o bečovském hradu, neboť tato významná památka středoevropského významu po léta stála stranou komplexního vědeckého i odborného zájmu a přehlednou publikaci si jistě zaslouží.

Kolik dalších českých památek je do této „soutěže“ nominováno?

Uzávěrka soutěže byla 1. října a teprve poté bude znám přehled dalších přihlášených. Hrad Bečov je zařazen do kategorie projektová koncepční dokumentace.

Máte přehled o památkách, které už na tomto seznamu jsou?

Loňský rok byl pro Českou republiku úspěšný, v kategorii realizace se umístil zámek v Českém Krumlově. V případě úspěchu Bečova by byl Karlovarský kraj nepřehlédnutelnou raritou koncentrací mezinárodně ceněných památek, neboť v roce 2001 získal cenu za realizaci zámek Kynžvart.

Co by získání titulu znamenalo pro bečovský hrado–zámecký areál?

Od celé akce si především slibujeme přilákání jak odborné, tak laické pozornosti k fenoménu bečovského hradu, který se shodou zvláštních okolností dochoval v ojedinělé původní a nenahraditelné středověké podobě.

Získání některého z ocenění Europy Nostra by jednak podpořilo zamýšlený způsob obnovy a formu netradiční prezentace hradu a jednak by, jak doufáme, mohlo uspíšit získání potřebných finančních prostředků pro zpřístupnění hradu návštěvníkům. V současné době je zpřístupněna pouze jedna třetina areálu a to chceme v budoucnu změnit.

Můžou lidé výsledky nějak ovlivnit?

Bohužel přímo ne, o výsledcích rozhoduje odborná mezinárodní porota, ale podpora a zájem o vývoj procesu obnovy bečovského hradu mají nezastupitelný význam.

Kdy se dozvíte výsledky?

Účastníci, kteří splní náročná kritéria soutěže, budou informováni o rozhodnutí komise 15. dubna příštího roku. Zástupci všech oceněných projektů a realizací pak budou pozváni v červnu příštího roku na slavnost Europen Heritage, kde budou své projekty prezentovat.

Pokud budete úspěšní, kdy začne samotná realizace projektu?

Obnova hradu a realizace projektu konzervace pokračují nezávisle na této soutěži. V rámci institucionálního výzkumu jsme už nyní zavedli také experimentální programové prohlídky hradu. Velkou výhodou zamýšleného způsobu obnovy a prezentace je to, že může být po přijetí příslušných opatření provozován již v samotném procesu obnovy. Návštěvníci se tak mohou stát mimo jiné přímými účastníky některých záchranných prací, například restaurování interiérů a podobně.

Hrad potřebuje peníze na opravu. Získání titulu by v této věci asi hodně pomohlo…

Jen v letošním roce bylo investováno 2,3 milionu do opravy dožívající střechy hradu. Celkový rozpočet na obnovu hradu však počítá přibližně s 56 miliony. Pokud se tedy nepodaří v dohledné době získat pravidelný přísun prostředků, je otevření hradu pro veřejnost a realizace návštěvnické trasy formou minikurzu stavební historie stále ve stadiu snu.

Pokud budete úspěšní, změní se systém prohlídek? Počítáte se stavebními úpravami v zázemí areálu kvůli vyššímu počtu návštěvníků?

V době, kdy dojde ke zpřístupnění hradu, bude nejviditelnější změnou otevření zámeckého průjezdu jako hlavní komunikační osy.
Nezbytné bude rozšíření kapacit WC, včetně úprav pro vozíčkáře. Komplexně zpřístupněný bečovský areál by měl nabízet rozmanité spektrum prohlídkových okruhů, od tradiční prohlídky zařízených zámeckých pokojů na dolním barokním zámku, galerijní prezentace relikviáře svatého Maura na horním zámku až po zmíněné netradiční prohlídky hradu, kde se návštěvník stane badatelem vybaveným helmou a dalšími pomůckami a společně s lektorem se vydá na dobrodružství čtení historické architektury a dějin všedního dne.

Svoji atraktivitu bude mít jistě také exteriérový volně přístupný okruh kolem hradu po historických vyhlídkových cestách, padacím mostu či návštěva dokončených zámeckých zahrad.

Počítáte v případě úspěchu například s rozšířením provozní doby?

Pokud se podaří upravit horní bečovský zámek, takzvaný Pluhovský palác, pro prezentaci relikviáře svatého Maura a zajistit nízkonákladové vytápění této budovy a personální posílení, lze do budoucna počítat s téměř celoročním provozem tohoto okruhu, tak jak je tomu například na Karlštejně.