Návštěvníci se zde mohou těšit na zábavní atrakce, které zaujmou všechny věkové kategorie. Kromě ukázky historických exponátů, jakými jsou automobily, ochranné pomůcky či zbraně, dorazí též příslušníci policie, hasičského záchranného sboru, zdravotnické záchranné služby nebo Armády České republiky či zástupci nejrůznějších neziskových organizací. Kromě odpoledního slavení, plného adrenalinu a zábavy, je program koncipován také jako preventivní aktivita, která si klade za cíl seznámit občany se základními i ostatními složkami IZS, jejich prací a zejména přípravou obyvatelstva na mimořádné a krizové události. Akce se koná pod záštitou Oblastního spolku Českého červeného kříže v Chebu.