Uzavřena zůstala i jedna z mateřských škol v ulici Osvobození. Otevřená byla jen základní škola na Kostelním náměstí. V mariánskolázeňské Základní škole Úšovice se do stávky zapojila část pedagogických pracovníků a většina zaměstnanců školní jídelny. Škola fungovala v omezeném provozu. V omezeném provozu byla také Základní škola Dolní Žandov. Mateřinka v Žandově pak zůstala uzavřená.

Učitelé se rozhodli stávkovat pro to, že nesouhlasí s výsledky jednání o růstu platů v příštím roce. Odboráři bojují už několik let o zvýšení platů učitelů. Chtějí, abych jejich mzda činila 130 procent průměrné mzdy a to do roku 2020. Letos byla průměrná mzda učitele 32 500 korun hrubého. Pokud by navýšení vyšlo, měli by učitelé nárok až na 42 200 korun.

„Gymnázium bylo uzavřeno jen částečně. Řada učitelů Gymnázia Cheb se ke stávce připojila. Z těchto důvodů jsme výuku zabezpečili náhradním způsobem, pro některé třídy byla výuka i zrušena,“ konstatoval ředitel Gymnázia Cheb Jaroslav Kočvara. Pro žáky nižšího stupně gymnázia, což jsou žáci plnící povinnou školní docházku, to znamená primy, sekundy, tercie a kvarty byla zabezpečena výuka náhradním způsobem. Od 8.55 do 12.40 hodin se žáci zúčastnili přednášky na téma Trénink paměti a využití paměťových technik ve výuce, která se uskutečnila ve školní aule.

„Třída kvarta A nacvičovala školní akademii k výročí 17. listopadu. Třídy oktáva A a oktáva B odjely na plánovanou jednodenní zahraniční exkurzi do přírodovědného a technického Deutsches Museum München. Zbylé třídy vyššího gymnázia se učily podle mimořádného rozvrhu,“ poznamenal ředitel chebského gymnázia.

Rodiče stávkou nadšeni nebyli. „Dozvěděli jsme se to na poslední chvíli,“ řekla Karolína Brousková z Chebu. „Já mám děti větší, takže se o sebe postarají. Horší je to s těmi, kdo mají děti malé a nemají hlídání. Já si učitelů vážím, ale se stávkou nesouhlasím.“