„Za celou akcí stojí dlouholetá podporovatelka Hospice sv. Jiří Světlana Keslová, která tímto dnem skládá poctu a tichou vzpomínku těm, kteří již nejsou mezi námi, ale především všem pečujícím a pozůstalým. Vyvrcholením programu totiž bylo vypouštění balónků jako poselství andělům s promluvou duchovního pravoslavného chrámu sv. kněžny Olgy ve Františkových Lázních, otce Metoděje,“ sdělila ředitelka hospice Alena Votavová.

Součástí akce Den pro hospic byl i pestrý doprovodný program. „V dopoledním programu si děti mohly vyrobit přáníčko, odpoledne přišlo na řadu malování hennou a malířský workshop pro dospělé, poté následovala vernisáž výstavy chebské fotografky Andrey Dobešové. Dalším bodem programu byla dražba a pak následoval koncert sboru Špalíček a vypouštění balónků jako poselství andělům,“ poznamenala ředitelka hospice.

Nikdo neodcházel s prázdným břichem, protože kavárna v Papírně po celý den nabízela spoustu sladkých dobrot upečených dobrovolníky. Lidé mohli také ochutnat sekanou a párky.

Nezisková organizace Hospic sv. Jiří, tehdy ještě v právní formě občanského sdružení, vznikla v polovině roku 2008 s cílem podporovat a šířit myšlenky hospicové péče a podporovat vznik institucí paliativní péče na Chebsku. V té době již ve většině krajů ČR fungovaly lůžkové hospice, pouze kraj Liberecký a Karlovarský neměl žádné hospicové lůžko. V roce 2008 měla veřejnost, i zdravotnická, jen nejasné představy o paliativní medicíně. S velkými potížemi se získávala členská základna sdružení i okruh sympatizujících o­sob.

Občanské sdružení se zasazovalo o to, aby ve městě Chebu byl kamenný hospic, což se nepodařilo a sdružení změnilo svůj cíl ze založení kamenného hospice na poskytování péče prostřednictvím mobilního hospice. Protože spousta lidí neví, co je paliativní péče, co je mobilní hospic, jak funguje a jaké nabízí služby, zaměřilo se sdružení na osvětovou činnost a prostřednictvím pořádání konferencí, seminářů, besed a přednášek pro veřejnost i odborníky z oblasti zdravotnictví se snažilo šířit myšlenku a principy paliativní péče. Sdružení organizovalo také akce společenské a benefiční, např. Svatojiřské koncerty, Paliacup – golfový turnaj v Lubech.