Má nějaké město ze Chebsko šanci získat cenu Access City Award – Evropské ocenění pro bezbariérově přístupná města? Cílem této každoroční ceny udělované Evropskou komisí je představit a odměnit města, která činí příkladná opatření ke zlepšení své přístupnosti pro lidi s tělesným postižením. Vyzdvihne nejúspěšnější iniciativy, jež lidem s hendikepem umožňují plně se zapojit do společnosti.

„Přístupnost je základním kamenem začlenění. Přístup k infrastruktuře, zboží, službám a informacím je základním předpokladem pro to, aby zdravotně postižení lidé mohli plně uplatňovat svá práva a aktivně se zapojovat do života obce,“ uvedla komisařka Evropské unie pro spravedlnost Viviane Reding.

„Chceme zajistit, že dveře našich měst budou otevřené každému. Tato cena je vyznamenáním pro ta města, která přijala závazek, projevila úsilí a prokázala inovace vedoucí k tomu, že se přístupnost stane v Evropě skutečností. Na základě výměny zkušeností mohou být úspěchy některých měst inspirací pro další města po celé Evropě,“ doplnila.

Městské úřady mohou přihlašovat své koncepce zpřístupňování měst až do 20. září letošního roku.