Skleněné lahve, igelitové pytlíky, použité pet lahve. I takový odpad se někdy objevuje v popelnicích, určených výhradně pro ukládání bioodpadu.
„Největší problémy jsme měli na sídlištích. Tady lidé zřejmě z neznalosti nebo z pohodlnosti plnili i tyto nádoby běžným komunálním odpadem. Takto znečištěný bioodpad se ale nedá zpracovávat. Takže když někdo vyhodil koš s běžným odpadem do poloprázdné popelnice, do které lidé předtím poctivě třídili bioodpad, skončil celý obsah nádoby na skládce,“ řekl Martin Dvořák z odboru komunálního hospodářství chebské radnice. „Proto jsme nakonec od třídění na sídlištích ustoupili a v současnosti se vozí bioodpad jen z vilkových čtvrtí.“

Do ´bio´ nádob patří jen odpad ze zeleniny, ovoce, brambor a zbytky potravin, nejlépe zabalené v papíru. Také je zde možné zlikvidovat odpad z údržby zeleně, například trávu a listí.
„Do nádob se nesmí lít žádné tekutiny, nepatří sem ani například velké objemné větve,“ upozorňuje Dvořák.
V současné době je v Chebu rozmístěno téměř pět set padesát popelnic na bioodpad.