„Svoz byl zkušebně spuštěn v květnu. Postupně bylo mezi zájemce rozdáno 500 plastových hnědých nádob, do kterých se ukládaly štěpky z větví, listí a posekaná tráva," informoval mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Původně měl svoz končit v říjnu, ale vzhledem k příznivému počasí se nádoby svážely co nejdéle a jejich odvoz skončil před několika dny.

„Ašské služby, které svoz tohoto odpadu provádějí, předpokládaly větší výtěžnost. Nižší objem je přisuzován jednak tomu, že systém se ´rozjížděl´ postupně, jak přibývali zájemci, jednak suchému počasí, kvůli němuž na pozemcích dorůstala tráva pomaleji, a nebylo potřeba obvyklého počtu sečí," poznamenal mluvčí.

I tak se díky zavedenému systému podařilo z celkového objemu směsného komunálního odpadu ukládaného na skládky oddělit jeho nezanedbatelnou část.

„Jak jsem již zmínil dříve, do nádob se smí ukládat jen posekaná tráva, štěpky z větví a listí, nikoliv však zbytky potravin. Bioodpad je shromažďován na stanoviště, kde z něj vzniká kompost. Materiál použijí Ašské služby na údržbu zeleně ve městě. Na stejnou kompostárnu je svážen také bioodpad z městských pozemků. Toho se ročně shromáždí kolem 825 tun," podotkl mluvčí. V Aši se každoročně vyprodukuje necelých 6 tisíc tun odpadu, z toho směsného komunálního odpadu je cca 4,7 tisíce tun.