Biskup František Radkovský má letos za sebou padesát let kněžského svěcení a třicet let biskupské služby. V roce 1966 nastoupil do kněžského semináře a začal studovat na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Kněžské svěcení přijal v Praze 27. června 1970. Po vysvěcení působil dva roky jako kaplan v Mariánských Lázních a od roku 1972 byl duchovním správcem Římskokatolické farnosti Povýšení sv. Kříže ve Františkových Lázních. Dne 17. března 1990 ho papež Jan Pavel II. jmenoval titulárním biskupem aggarským a pomocným biskupem pražským. Biskupské svěcení přijal v Praze z rukou pražského arcibiskupa kardinála ThDr. Františka Tomáška 7. dubna 1990.

Nové hřiště pro psy.
V Mariánských Lázních mají své hřiště i psi