Jedno jediné místo pro zástupce KSČM v radě města a spolupráce s ním zapříčinily, že buňka ODS v Aši přestala počínaje 1. březnem existovat. Rozhodla o tom výkonná rada ODS od stolu a bez znalosti místních poměrů.

„Členové našeho sdružení vnímají tento krok jako hrubé překročení pravomoci a demokratických principů výkonnou radou a poškození dobrého jména, které si místní sdružení ODS v Aši po dlouhých 20 let budovalo,“ uvedl starosta Aše Dalibor Blažek, který netajil zklamání a rozhořčení. „Komunální politika a zejména komunální politika v malých městech a obcích má svá specifika.

Úspěšnost často závisí především na schopnosti komunikovat a spolupracovat napříč politickým spektrem. Zastupitelstvo města v Aši na svých jednáních nikdy neřešilo světonázorové otázky a ideologické problémy, zabývalo se jen ´přízemní´ starostí o pozitivní změny zasahující běžný život obyvatel i o zlepšení městské infrastruktury. Tuto práci nelze dělat v sevření stranických a ideologických direktiv. Pouze díky tomuto postupu se v uplynulých letech podařilo dosáhnout v minulosti nebývalých výsledků,“ uvedl.

„Rozhodnutím výkonné rady ODS ke dni 1. březnu 2011 přestalo existovat ašské místní sdružení. Díky nesmyslnému rozhodnutí, jehož příčinou bylo jedno místo v radě města pro nezávislého zastupitele, který kandidoval na kandidátce KSČM, se opět v Aši stala nejsilnější politickou stranou KSČM se svými pěti zastupiteli. Výkonná rada tak jediným hloupým rozhodnutím vrátila situaci, kterou jsme měnili plných 16 let. Tato zkušenost je pro mne smutná i poučná zároveň.“

Zda Blažek zůstane v politice, zatím neví.

„Budu-li nadále pracovat v komunální politice, pak jedině za předpokladu, že mne nebudou svazovat žádná stranická doporučení vycházející od lidí, kteří ani nevědí, kde město Aš leží. Občanská demokratická strana se v tomto případě zachovala nedemokraticky. Jsme zvědavi, jestli titíž členové, kteří rozhodli o zrušení 18 základních buněk, také například navrhnou odejmutí čestného členství bývalému předsedovi a dnešnímu prezidentovi Václavu Klausovi, kterého na Hrad pomohly dostat hlasy KSČM.

Zajímalo by mne, jaké pocity měli při hlasování výkonné rady členové ODS, kteří ve vedení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR seděli, a tedy spolupracovali s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem,“ vyjádřil se starosta.

„V Aši se zcela jistě podaří založit novou buňku ODS, která se bude snažit navázat na dosažené úspěchy. Nezbývá než věřit, že léta její práce nebudou promarněna tak, jak se to stalo nám v roce 2011. Všichni lidé, kteří kandidují do zastupitelstev, by si však měli uvědomit, že složením slibu zastupitele na sebe berou odpovědnost za budoucí prosperitu daného města či obce, a podle toho také pracovat. Politické obstrukce k prosperitě nikdy nevedly.

Tuto špatnou zkušenost má Aš již naštěstí za sebou a členové zrušeného místního sdružení se k této strategii neuchýlili ani pod hrozbou nejtěžšího trestu. Za to jim patří velké uznání,“ poděkoval svým kolegům.

Se stejnou situací se potýká také obec Březová na Sokolovsku. I zde ODS k 1. březnu ukončila činnost místního sdružení. „Jsem znechucen. Po devatenácti letech a jako zakládající člen musím konstatovat, že v ODS končím,“ řekl starosta Březové Miroslav Bouda. Většina členů březovské organizace ODS podle něj ze strany odejde. Chtějí ale v komunální politice působit dál. „Pražské vedení si musí uvědomit, že komunální politika ve městech, jako je to naše, je úplně o něčem jiném,“ dodal rozhořčeně Bouda.Deník oslovil také tiskové oddělení ODS, které se ale do uzávěrky nevyjádřilo.

(šma, roc)