Masopust byl také označován jako Bláznivé posvícení, neboť v množství jídla, pití a tance ho překonávalo pouze posvícení. Již v 15. století je v Chebu zmiňováno takzvané stěhování pluhu – průvod tovaryšů s pluhem, při němž byly do pluhu zapřahány dívky a mladé ženy jako symboly plodnosti, další variantou bylo táhnutí loďky. Zároveň byly pořádány různé taneční a masopustní zábavy, například s obručemi, meči, svítilnami, s divým mužem nebo propichování medvěda.

Na Chebsku masopust zahajovalo jeho vyorávání na Bláznivý čtvrtek, kdy chlapci táhli vesnicí pluh. Zároveň se kvůli organizování masopustní zábavy spojili do jakéhosi cechu a rozdělili organizaci masopustu. Zajímavý je zvyk z jihu Chebska, kdy děvčata musela jíst v tento den maso vestoje, aby měla krásná lýtka. O Masopustní neděli chodila ulicemi od rána mládež v maskách a dělala hluk. Na Tučné pondělí se na Chebsku hodně jedlo a chlapci chodili na koledu. V mnoha vesnicích se už v tento den pořádala taneční zábava především pro ženaté, při níž se muselo kvůli dobré úrodě skákat co nejvýše.

Vrcholem masopustních radovánek bylo Masopustní úterý a jeho hlavní náplní byl samozřejmě masopustní průvod. Jeden z chlapců ve funkci takzvaného Läufera šel před ním a oznamoval divákům jeho příchod. V čele průvodu šel barevně oblečený Hanswurst s černou cípatou čepicí, který se snažil plácnout či aspoň se dotknout všech kolem, následovaný šaškem Bajazzo a medvědem vedeným medvědářem. Mezi dalšími šly v průvodu masky žida a židovky, Turka, Tyroláka, dívka s myslivcem, střelec, bába s nůší, kominík se žebříkem, který se pokoušel vlézt na záda divákům, řezník, holič, doktor léčící diváky velkou injekční stříkačkou, prodavačka kvasnic a spousta dalších šprýmařů.

Úterní masopustní bál byl určen především mládeži, kdy chlapci s hudbou chodili pro dívky, aby je doprovodili do hostince, kde následoval tanec. Dívky jim za to připevnily na klopu kabátu dlouhý proužek hedvábí s kytičkou.

Masopust končil Popeleční středou, kdy začal předvelikonoční půst. Přesto se ještě mládež scházela na pohřbení Blasia (česky Blažej) nebo jiné postavy symbolizující masopust, například panáka ze slámy, medvěda či basy. Několik chlapců ho za doprovodu hudby neslo na márách k rybníku, řece či potoku, kde ho po žertovném pohřebním proslovu hodili do vody. Zazněla tuš, slavnost skončila a chlapci naposledy navštívili hostinec.

Markéta Plevná Šalátová

Letos 8. dubna vystoupí v chebském Kulturním centru Svoboda rodačka z Chebu Magda Malá spolu s Bohušem Matušem.
Magda Malá: Cheb je nejkrásnější