Univerzitu třetího věku v Chebu finančně podporuje město Cheb. V pondělí 5. února a v pátek 16. února proběhnou v budově Fakulty ekonomické ZČU (Hradební 22) doplňující zápisy.

Noví zájemci se mohou zapsat například na předměty Zázraky s tabletem (ovládání tabletů pro začátečníky), Dějiny českých zemí očima archeologie, Kapitoly z dějin Protektorátu Čech a Morava, Právo v praxi nebo Základy informatiky.

Veškeré informace včetně kompletní nabídky předmětů a harmonogramu výuky jsou k dispozici na internetových stránkách http://u3v.zcu.cz/cheb/.

Přihlášky a bližší informace o předmětech jsou k dispozici také na vrátnici budovy Fakulty ekonomické. Získat je rovněž můžete u studijní referentky Romany Kočvarové (tel. 377 633 513, e-mail kocvarov@ccv.zcu.cz).