Bolševník a další invazní rostliny jsou jedním z velkých problémů v celé republice. Výměna zkušeností s účinnými metodami boje proti nim a prezentování projektu na plošnou likvidaci bolševníku velkolepého v povodí Kosího potoka u Mariánských Lázní byla cílem dvoudenní konference Invazní rostliny– evropský problém? v Mariánských Lázních.

Mezi účastníky konference byli například zástupci Státního fondu životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, ale také krajů nebo měst a obcí. „V průměru přibude v Evropě každým rokem jeden nový invazní druh,“ uvedl europoslanec Pavel Poc, pod jehož záštitou se konference konala.

Jedním ze stěžejních témat byly samotné postupy při likvidaci invazních rostlin.

„Situace v některých zemích, které už přijaly přísná opatření, však poskytují určitou naději. V Austrálii, na Novém Zélandu nebo v Kanadě se podařilo dosáhnout značných úspěchů. Bohužel Evropa v podobných případech zatím reaguje příliš pomalu a těžkopádně,“ přiznal účastníkům.

Na jednání se ale nehovořilo pouze o evropské legislativě nebo příkladech ze zámoří. Prezentovány byly programy likvidace invazních rostlin na území Krkonošského národního parku nebo v Libereckém kraji. Přímo v terénu se pak účastníci seznámili s průběhem pilotního projektu likvidace bolševníku v povodí Kosího potoka u Mariánských Lázní.

„Město získalo na tento projekt dotaci sedm milionů korun a po dobu čtyř let budou vybrané firmy ničit invazní rostlinu na 140 kilometrech čtverečních. Prostředky poskytla Evropská unie z Operačního programu životního prostředí na projekt Opatření k omezení výskytu v povodí Kosího potoka,“ informovala vedoucí odboru životního prostředí města Lenka Pocová.

„V České republice jde o pilotní projekt. V podobném rozsahu se na našem území bolševník dosud nelikvidoval,“ uvedla. Celému projektu předcházela mravenčí práce včetně oslovení více než čtyř tisíc vlastníků pozemků.

„Bolševník je bohužel všude v naší republice a jeho likvidace není vůbec snadná,“ řekl David Levý z Mariánských Lázní. „Bylo by opravdu hezké, kdyby se Mariánským Lázním podařilo jeho výskyt omezit, uvidíme, jak to dopadne.“