Sonda Deníku mezi Chebany ukázala, že mnozí dospělí neznají na rozdíl od dětí základní pravidla, jak reagovat při bouřce.
Někteří obyvatelé ani netuší, že na ně číhají nebezpečí i v teple domova. „Co se týká budov, myslím, že stačí odpojit přístroje, jejichž součástí je obrazovka,“ řekl dvaačtyřicetiletý Josef Dvořák z Chebu. Lidé ale zapomínají na to, že by se měli zdržovat dál i od všeho, co vodí proud. A mezi takové látky patří i voda.

Dalším omylem je neschovávat se mezi stromy. Schovat se v hustém lese je oproti setrvání u osamoceného stromu bezpečnější.
„Pokud jste někde na louce, je podle mého názoru nejrozumnější nezůstat v hloučcích, ale dál od sebe v klidu v podřepu,“ pověděl student Jiří Pechr z Chebu. „Ale nevím, kdo by zůstal klidný, kdyby se mu nad hlavou proháněly blesky,“ pousmál se.

Naštěstí si některé zásady Chebané pamatují. Mezi takové patří: nekoupat se při bouřce v otevřeném terénu. Minulý rok museli záchranáři kvůli porušení tohoto pravidla zasahovat na Sokolovsku. Na Chebsku naštěstí takový případ záchranáři řešit nemuseli.

Během bouřky nevycházejte zbytečně ven a raději si neplánujte výlety, pokud předpověď hlásí výskyt bouřek.

Pokud se v době bouřky nacházíte venku, schovejte se. Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, zejména velké objekty s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné bleskosvodem. V přírodě se můžete bezpečně schovat v hustém lese a háji, nižším porostu, úzkém údolí nebo u úpatí vysoké skalní stěny.

Naopak se rozhodně neschovávejte pod osamělými stromy, pod převisy nízkých skal, či v menších staveních bez bleskosvodu (např.staré hájence). Velké bezpečí neskýtají ani velká stavení s porušenou statikou (např. zpustlé polorozpadlé kostely), kde v případě úderu blesku hrozí další narušení zdiva a zřícení.

Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v otevřeném terénu a na vyvýšených místech, v bezprostřední blízkosti železných konstrukcí (sloupy elektrického vedení) a vysokých osamocených stromů. Jelikož je blesk jak známo silný elektrický výboj atmosférického původu, velké nebezpečí hrozí při koupání, windsurfingu, plavbě v loďce, příliš bezpečné není ani telefonování, či práce s elektrickými a plynovými spotřebiči. Za bouřky venku nepřenášejte kovové předměty (ani deštník!!) - fungují totiž jako bleskosvod. Stojí za to si připomenout případ z loňského roku, kdy úder blesku připravil o život golfistu, který se hře věnoval i během bouřky. Ačkoliv za bouřky si většinou na nedostatek větru nemůžeme stěžovat, není vhodné ani pouštění draků.

Při pobytu v přírodě během bouřky neutíkejte ani se neschovávejte pod osamocenými stromy, v obou případech by vás blesk mohl zasáhnout.

Během bouřky nezůstávejte na kopcích a holých pláních. Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, rozhodně nepokračujte d ál v chůzi a nezůstávejte ve skupině. Nejbezpečnějším řešením je přečkat bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe.

Nezdržujte se v blízkosti potoků nebo na podmáčené půdě. Vhodný úkryt nepředstavuje ani stan či malá jeskyně ve skále. Sezení na izolační podložce (karimatka, batoh) vás před přímým zásahem blesku neuchrání.

Bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti 3 km (tj. zhruba 9 s mezi hřměním a bleskem), ale v bezpečném úkrytu raději zůstaňte až do doby, než bude bouře alespoň 10 km vzdálená (tj. zhruba 30 s mezi hřměním a bleskem).

Většinu bouřek doprovází i silný vítr, který také představuje riziko. Proto se držte v bezpečné vzdálenosti od vysokých stromů (hrozí vývraty, nebezpečné odletující větve můžou způsobit vážná zranění), nebo sloupů elektrického vedení (shozené dráty mohou být stále po proudem).

Pokud vás zastihne bouřka v automobilu, nemusíte se blesku příliš obávat. Jestliže necháte okna i dveře zavřená, poskytne vám plechová karoserie spolehlivou ochranu. V případě silných nárazů větru však dávejte pozor na padající stromy či větve.

Pokud jste v budově, během bouřky se raději zdržujte raději na suchém místě a dále od vodovodu, kamen, elektrospotřebičů, zásuvek a telefonu. Nezapomeňte zavřít okna a vypnout televizor a další přístroje, jejichž součástí je obrazovka.

Během bouřky dávejte pozor na vodu a všechny látky, které snadno vodí proud. Když však přece jen dojde k nehodě, první pomoc při úrazech bleskem je stejná jako při ostatních úrazech způsobených elektrickým proudem a při popáleninách. Podle stavu zraněného bývá často nezbytné použít umělé dýchání, srdeční masáž, protišoková opatření apod. Petr Kopáček, tiskový mluvčíMV-GŘ HZS ČR