„Jedná se o určitou prevenci proti zakládání černých skládek, a navíc tím také výrazně pomáháme našim občanům," informovala starostka Hazlova Lenka Dvořáková. „Ti tak mají místo k tomu, aby své velké množství odpadu v jarních a podzimních měsících někam odklidili."

Všechny podrobné informace, které budou zapsané na letácích, dostanou hazlovští občané do svých poštovních schránek.

Zajímavé je, že zájem obyvatel odkládat odpad do kontejnerů, které jim poskytují obce, se neustále zvyšuje. Do kontejnerů nepatří biologický odpad, elektronika nebo pneumatiky, protože na ty bude vedení obce organizovat akci zvlášť. Velkoobjemové kontejnery nakonec Hazlov rozmístí kromě své obce také v nedalekých osadách. Těmi jsou například Lipná nebo Skalka. Poskytovatelem těchto kontejnerů je společnost Ašské služby.

S rozmisťováním velkoobjemových kontejnerů po městě začne vedení obce někdy na konci dubna, nebo začátkem května.

(wun)