Na západě Čech v Mariánských Lázních zanechal nesmazatelnou stopu a byl autorem vůbec první písně Zpívající fontány. Spojení mezi Mariánskými Lázněmi a skladatelem Petrem Hapkou by v budoucnu mohla připomínat busta na kolonádě. Tento nápad na jednání města prezentoval jeden ze zastupitelů Vladimír Kantor.

Podle jeho slov za dvě stě let historie jsou Mariánské Lázně spjaté s mnoha osobnostmi, které mají ve městě své sochy či pamětní desky. „Mariánské Lázně by ale neměly zapomínat i na návštěvníky, kteří pro město udělali víc," uvedl. „Tím byl například Petr Hapka, který složil Píseň pro fontánu, jež se stala takovou hymnou Mariánských Lázní," přiblížil s tím, že ho oslovil Miloš Coufalík. „Miloš Coufalík navrhl, že by se mohla uspořádat veřejná sbírka, do které by on osobně vložil pro začátek patnáct tisíc korun."

Za finanční prostředky ze sbírky by se nechala vyrobit busta a podstavec, které by byly umístěny na kolonádě.

Osloveni byli i pozůstalí po Petru Hapkovi. „Jeho dcera tento nápad kvitovala," přiblížil Vladimír Kantor.

U zastupitelů Mariánských Lázní se tento nápad setkal s kladným ohlasem. „Tento nápad vítám," řekl Ondřej Knotek. „Byla by chyba, kdyby město promeškalo možnost vzít tuto akci za svou."

Zastupitelé se nakonec dohodli na tom, že návrh předají kulturní komisi a komisi urbanistiky a dopravy. „Až bude vymyšlen koncept sbírky a určeno, kdo ji bude organizovat, bude se tímto bodem zabývat rada města i zastupitelstvo," uvedl starosta Mariánských Lázní Petr Třešňák.