Sloužit by měl bezdomovcům a lidem v tísni. Peníze potřebné na rekonstrukci poskytla Evropská unie. „Zahájili jsme projekt rekonstrukce za dvacet milionů korun, podařilo se nám získat dotaci prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí," uvedl ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr. Dokončení přestavby by mělo být koncem léta 2012.

Do vily, která dříve sloužila jako sídlo chebského fotbalového klubu, se po dokončení přestěhuje z areálu bývalých kasáren na Zlatém vrchu noclehárna pro lidi bez přístřeší. „Přestěhují" se ale i další služby, které diecézní charita v Chebu poskytuje. Azylový dům, denní centrum, sociální poradenství. „V současné době máme osm lůžek pro muže a čtyři pro ženy," vypočítala Dagmar Vebrová z Azylového domu.

Vilu charitě bezplatně poskytlo město Cheb. „V novém Domě sociálních služeb bude možno lépe zabezpečit pracovní aktivity pro ty klienty Azylového domu, kteří jsou zařazeni do projektu sociální rehabilitace," uvedla vedoucí noclehárny Alena Samuelová. Cheb pomůže i tím, že zajistí vybudování kanalizace.

Pro bezdomovce a spoustu lidí v tísni je oprava této budovy dalším krokem k lepšímu.Vila bude mít kapacitu až kolem 60 míst. „Kromě toho tady chce charita vybudovat i chráněné dílny," dodal Jiří Lodr. 

JANA JECHOVÁ