Sdružení Ašsko bylo úspěšné v žádosti o dotaci na projekt ´Detailní plánování pro přeshraniční síť Zelený pás´. Tu podalo v říjnu loňského roku. Při důkladném hodnocení žádost obstála a sdružení tak získá 85 procent z předpokládané částky nákladů 600 tisíc korun. Ašská signálka by se měla proměnit na místo vhodné pro turisty.

„Projekt navazuje na ukončený malý projekt českých obcí Aš, Hranice, Krásná a bavorských obcí Rehau, Regnitzlosau a Schönwald,“ vysvětlil Pavel Klepáček, místostarosta Aše. „V rámci něj vznikla koncepce obsahující návrhy, jak by se bývalé hraniční pásmo, od trojstátí u Regnitzlosau ke katastrální hranici Neuhausen dlouhé asi 15 kilometrů mohlo začlenit do Zeleného pásu,“ uvedl.

Železná opona více než čtyřicet let rozdělovala Evropu od Severního až k Černému moři na východní a západní část. Díky nepřístupnosti tohoto přísně střeženého území se zde příroda mohla poměrně nerušeně vyvíjet. I kvůli absenci intenzivního zemědělského a lesního hospodaření tady mohl vzniknout několik desítek až stovek metrů široký pás, nazývaný dnes Green Belt – Zelený pás.

„Občanské sdružení Oživení pokračuje v rámci projektu Green Belt v realizaci cyklotrasy Greenway Železná opona podél státní hranice. Využívá při tom stávající asfaltové komunikace podél bývalé signální stěny. Tato cesta byla dříve používána pohraničníky ke kontrole hranic a dodnes je v dobrém stavu,“ uvádí se na webových stránkách o.s. Oživení.

„V projektu Greenway Železná opona jsme vyznačili již 400 kilometrů cyklotras v úsecích Aš – Domažlice a Zadní Zvonková – Slavonice. Projekt je zaměřen na přeměnu bývalého ´pásu smrti´ tvořeného železnou oponou na zelenou ´hranici´ života.

Jeho cílem je zároveň napomoci rozvoji přeshraniční spolupráce mezi lidmi, které donedávna Železná opona rozdělovala. Dalším posláním projektu je prezentace myšlenky, že ochrana přírody je součástí udržitelného rozvoje regionů,“ píše se na stránkách.
Pro Sdružení Ašsko to nyní znamená spoustu práce.

„V současné době chybí stanovení výše nákladů a odhady, pro které části projektu bude potřeba zajistit povolení. Je nutné vybrat projekční kancelář, která bude pověřena průzkumem nákladů a zjištěním požadavků ohledně příslušných povolení, stejně jako by měla zjistit, do jaké míry jsou nutná infrastrukturální opatření, aby byla zajištěna funkčnost sítě,“ doplnil Klepáček.