„Ašská zuška bude mít ke své činnosti k dispozici 16 učeben pro různé hudební obory a tradiční učebnu pro hudební nauku. Budou zde i učebny dramatického oboru a pod střechou malý koncertní a divadelní sál, oddělený od sálu baletního speciální posuvnou stěnou, která v případě potřeby umožní zvětšení divadelního a koncertního sálu na dvojnásobek,“ řekl Milan Vrbata, mluvčí městského úřadu. „Baletní sál je zde oproti sálu v přístavbě stávající umělecké školy několikanásobně větší. Škola rovněž nabídne dvě učebny výtvarného oboru ateliér a keramickou dílnu a učebnu multimediální tvorby,“ popsal uspořádání nové školy.

„Stejně nezbytné jako prostory pro výuku jsou i prostory pro zázemí školy, což představují sklady, nová sociální zařízení, sborovna, ředitelna a provozní místnosti,“ dodal mluvčí. Vznikla také přístavba vstupního vestibulu, která bude rovněž sloužit jako výstavní sál.

Budova bude mít bezbariérový přístup a jednotlivá podlaží jsou propojena novým výtahem. Rekonstrukcí celkem prošlo víc než 1600 m² podlahových ploch.

Zařízení je umístěno v komplexu spolu s novým kulturním centrem, takže bude možné využívat jeho hudební i divadelní dál. Stavební práce mají být dle smlouvy o dílo dokončeny k 31. květnu.