Právě dnes uplynul přesně rok od chvíle, kdy se v Chebu uskutečnilo ustavující zastupitelstvo. Deník u této příležitosti položil několik otázek chebskému starostovi Pavlu Vanouškovi (ČSSD).

Řekněte, co vás napadne, když se ohlédnete za posledními 12 měsíci?

Rok, který rychle utekl - rychleji, než by člověk čekal. Práce bylo dost, leccos se povedlo, ale přesto mám pocit, že se toho mohlo zvládnout více.

Prvních sto dní vlády bývá doba hájení. Máte tak za sebou 265 dní 'čisté práce'. Jak byste je zhodnotil?

Za nejpodstatnější změnu považuji fakt, že jsme začali víc komunikovat s občany. Zřídili jsme více výborů a komisí, jako poradních orgánů městského zastupitelstva a rady, a veřejnost má možnost prostřednictvím nich vstupovat do rozhodovacích procesů nebo projevit svůj názor. Pozitivní novinkou v posledních měsících je také veřejné projednávání důležitých projektů.

S občany jsme se sešli například kvůli úpravám na sídlišti Skalka, změnám v systému městské veřejné dopravy, řešení připomínek občanů ze Švédského vrchu a podobně. Navíc jsou materiály, které se projednávají v zastupitelstvu, k dispozici na webových stránkách města - tedy v takové podobě, aby neodporovaly zákonu o ochraně osobních údajů.

Dobře je, že se zvýšila frekvence jednání městské rady i zastupitelstva. Zkracují se tak lhůty vyřízení a také je více času na řádné projednání jednotlivých návrhů. Pro obyvatele jsme rovněž prodloužili úřední hodiny. Je pravdou, že ne všude je lidé využívali. Zůstanou tak pouze tam, kde veřejnosti přišly vhod.

Do konce volebního období vám zbývají tři roky. Zkuste slíbit občanům něco, co do jeho konce uděláte.

Realizovány mají být všechny investice, které jsou v našem střednědobém rozpočtovém výhledu. Zásadní investicí bude úprava území na levém břehu Ohře, bude dokončena revitalizace sídliště Zlatý vrch a provedeno rozšíření průmyslového parku.

Pamatováno bude i na kulturní památky, opravy komunikací a cyklostezky. Rozhodně chceme dotáhnout do konce změnu parkovacího systému ve městě, která začne částečně už na začátku příštího roku. Dost zásadně se změní způsob správy majetku města, zadávání zakázek, nákupu služeb i prodeje zbytného majetku města. Tam, kde je to možné, bude využíváno elektronických aukcí.

Pochopitelně bych chtěl, aby byl po celou dobu ve městě zachován sociální smír a nedocházelo k žádným nepokojům jako na Šluknovsku. Nemůžeme jen sedět s rukama v klíně a čekat, jak to dopadne, ale musíme se tímto problémem zodpovědně zabývat.

Myslíte si, že se vám podaří dotáhnout do konce i kauzu Chebský les?

Tomu problému jsem věnoval hodně času a proběhla celá řada jednání. Zatím všechny návrhy města byly odmítnuty. Německá strana má zájem les odkoupit za cenu, kterou určil znalec. Nejen podle mého názoru má ale majetek větší hodnotu.

Do konce roku tak ještě pojedeme na další jednání do Berlína. Určitě bych byl rád, kdyby se záležitost podařilo uzavřít do konce volebního období. Za 20 let to ale zvládnuto nebylo, možná se to nepovede ani nám.

Trochu se mi zdá, že nejde o finance, ale princip…

Tak, podstata problému je politická. Na území města žili občané, kteří byli po válce vysídlení. A ti se domnívají, že na tento majetek spojený s městem mají jistý nárok. Proto se u soudu domáhali, aby byl vysídleným přiznán statut těch, kteří jsou právním nástupcem města Eger. To ale soud v Karlsruhe odmítl a řekl, že oprávněným vlastníkem je město Cheb. V současné době je tento majetek pod nucenou správou a my se snažíme o její zrušení. I pokus o prodej části majetku, tedy tamní hájenky, ztroskotal.

Jste v zastupitelstvu města od roku 1998. Víte, co obyvatele Chebu trápí?

Myslím, že se to mění. Pamatuji si, že ze začátku lidé přicházeli na radnici hlavně proto, že neměli vyřešenou otázku bydlení. To v současné době není hlavní problém. Momentálně jsou největšími potížemi doprava a zejména parkování, protože je město přeplněné auty, a bezpečnost - narušování klidu, vandalství, výtržnictví, prostituce nebo třeba herny. Neopomenutelná je také problematika sociálního vyloučení. Registrujeme celou řadu oprávněných stížností na občany, kteří ostatní obtěžují nevhodným chováním, rámusem, pohazováním odpadků, okupováním veřejného prostranství, vulgaritou, případně agresivitou.

Jste prvním sociálnědemokratickým starostou města. Je to pro vás o to zodpovědnější?

Nechat se zvolit starostou není jednoduché rozhodnutí. A když už jsem to udělal, snažím se vykonávat práci nejlépe, jak umím. Je jasné, že vše nejde tak rychle, jak bych si představoval. Zodpovědnost cítím hlavně v souvislosti se svým jménem. Byl bych nerad, aby si lidé jednou říkali: Ten bývalý starosta Vanoušek, to byl vůl.