Řeč je o Antonínu Jalovcovi. Spolu s ním byla odvolána i místostarostka Gabriela Licková. Jak se na celou situaci bývalý starosta dívá?

Zastupitelé vás odvolali z funkce starosty. Čekal jste to?
Byly určité signály, že se naše odvolání připravuje už několik týdnů. Informace přicházely ze zákulisí. Vše bylo velmi utajováno, hlavně kvůli tomu, aby se nenaštvala veřejnost a situace se přes Vánoce uklidnila. Byl to plánovaný puč ze strany hnutí ANO a ostatních tradičních stran.

Oficiálním důvodem odvolání byl neschválený rozpočet, vnímáte to také tak?
Je zajímavé, že po celou dobu bylo součástí koalice hnutí ANO, které rozpočet podpořilo nejen ve vedení, ale i v radě města, a neměli k němu jednu jedinou výhradu. Proto je to jasná záminka, kdy najednou nehlasovali pro rozpočet na zastupitelstvu a odvolali starostu a místostarostku.

Mimochodem, ve vedení rozpočet zpracovával i člen hnutí ANO Zdeněk Hrkal, který by měl tedy být odvolán také.

Zdeněk Hrkal zmínil, že rozpočet nechtěl podpořit i finanční výbor, je tomu tak?
Je pravda, že finanční výbor neschválil rozpočet, a to ze dvou důvodů. Na první zasedání se nedostavili koaliční zástupci dnešní koalice, takže výbor byl neusnášeníschopný, a rozpočet tak odsouhlasit nemohl. Na druhém jednání finančního výboru došlo k tomu, co se dalo očekávat, protože my jsme po nástupu do funkcí udělali tu chybu, že jsme ve výborech nechali většinu členů současné koalice, a logicky jejich zástupci nechtěli náš rozpočet podpořit.

Rozmyslel byste si dnes koalici s hnutím ANO?
Ano. Fungování hnutí zejména na Chebsku je skandální. Když jsme šli s nimi do koalice, slyšeli jsme stížnosti na bývalou koalici a že s námi chtějí politiku dělat jinak. Nyní se ukazuje, že se to opět vrací do koalice, kterou před sedmi měsíci rozpustili.