„Od začátku letních prázdnin, tedy od 1. července, zjistili celníci při svých kontrolách na Chebsku řadu nedostatků s podezřením na porušení práv duševního vlastnictví, zejména práv k ochranným známkám a práv autorských, a to jak v oblasti vnitřního trhu, tak při dovozu zboží z nečlenských zemí EU,“ sdělil Pavel Polanka, zástupce tiskové mluvčí Celního ředitelství Plzeň.

„Obchod se zbožím porušujícím práva duševního vlastnictví, jehož nabídkou a prodejem jsou spotřebitelé protiprávně klamáni, byl zjištěn v oblasti tuzemského stánkového prodeje a rovněž při pokusu o dovoz do České republiky v kontejnerových zásilkách,“ vysvětloval.

„V místech stánkového prodeje na tržnicích a v jejich okolí bylo ve třech případech nalezeno podezřelé zboží ukrývané ve vozidlech, což poukazuje na skladování a prodej padělků skrytou formou,“ popisoval. Jak potvrdil, stále se padělají textilní a módní výrobky nebo hodinky, nouze není ani o pirátské kopie hudebních a filmových titulů.

„Prodej a uvedení zajištěného zboží na trh by způsobil majitelům práv k ochranným známkám a práv autorských škodu v částce přesahující 68 milionů korun,“ dodal Pavel Polanka.