Na špatný stav silnice vedoucí z Chebu na koupaliště Dřenice si stěžuje stále více lidí. Jak to vypadá, stav se ale hned tak nezlepší. Vlastník komunikace, Karlovarský kraj, ji nemá v plánu opravovat a nabídl ji městu Cheb, aby si ji převzalo do majetku. To však odmítlo.

„Když je hezky, tak na Dřenici jezdíme. Cesta tam je ale hrozná," stěžovala si Lucie Jelínková. „Zajímalo by mě, jestli už ji někdy někdo opraví."

A nejde o jedinou stížnost, která do Deníku dorazila. Obyvatelé si na její stav stěžují i v diskusích na webu Deníku.

„V rámci investičních staveb souvisejících s realizací takzvaného ‚jihovýchodního obchvatu města Chebu' je na příští rok naplánována realizace okružní křižovatky na silnici č. III/2149 Vrázova a č. III/21411 K Maškovu," uvedl ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Zdeněk Pavlas. „Akce bude realizována zejména s ohledem na zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v této křižovatce. V navazujícím úseku od této budoucí okružní křižovatky směrem do Horních Dvorů plánuje město Cheb v roce 2015 výstavbu splaškové kanalizace a vodovodu. Podle finančních možností a náročnosti této akce předpokládáme případnou spoluúčast na celkové opravě tohoto úseku. Realizace akce však bude záviset na výši finančních prostředků přidělených naší příspěvkové organizaci na rok 2015 Karlovarským krajem," popisoval.

„Na úseku silnice Horní Dvory Dřenice, který rovněž navazuje na plánovanou okružní křižovatku, provedení velkoplošných oprav povrchu v nejbližší době nepředpokládáme. Případné závady ve sjízdnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost silničního provozu, jsou a budou průběžně odstraňovány při použití obvyklých technologií v rámci běžné údržby. Uvedená silnice nemá charakter veřejné komunikace II. a III. třídy, vede do místní chatové oblasti, ve které také končí. Silnice má charakter místní komunikace a z tohoto důvodu byla nabídnuta k převzetí do majetku města Cheb, které ovšem tuto nabídku doposud neakceptovalo," dodal.