Cena medu za kilogram kolem 150 až 239 korun. To je cenová vyhlídka, kterou zveřejnili chebští včelaři. Podle nich současná teplá zima včelám vůbec neprospívá, a tak by mohla i nastat situace, že bude medu méně než v uplynulých letech, což způsobí i nárůst ceny, kterou si však každý včelař určuje sám.

„Nastupující klimatické změny se projevily mírnou zimou a letošním extrémně suchým rokem. Spolu s úbytkem včelí pastvy, používáním ´rafinované´ chemie v zemědělství a značným rozšířením výskytu včelích nákaz se situace v chovu včel silně komplikuje," uvedl chebský včelař Václav Voříšek.

Namísto aby včely zimovaly v chomáči, tak jsou rozlezlé po úle a je tu možnost opětovného mírného rozplodování, větší spotřeby zásob než v době převahy chladných dní. Plodování s sebou nese i rozvoj roztoče varroa destructor.

„Varroáza je nejnebezpečnější onemocnění včel. Bez pomoci člověka včelstva vyhynou na celých velkých územích. V České republice je varroáza zvládnuta zásluhou dobré organizovanosti léčení. Používání schválených druhových léčiv při tlumení roztoče je určováno Státní veterinární správou, prováděcí vyhláškou a povinnost aplikace léčiv je nařízena pod správním postihem," informoval včelař.

Podle odborníka má teplá zima za následek zvýšenou spotřebu zimních zásob, než když zimují v chomáči.

„Cenu medu si určuje každý včelař při prodeji ´ze dvora´ s ohledem na vnější vlivy. Vývoj ceny medu například v lednu 2010 činil 129 korun za kilogram, v srpnu 2014 to bylo 169 korun," popisoval včelař. „V Praze se na konci loňského roku pohybovala cena mezi 180 až 200 korun. Lze tedy odvodit, že cena medu by se mohla pohybovat kolem 150 korun a výše. Cena medu v marketech se pohybuje od 150 korun do 239 korun," doplnil Václav Voříšek.