„Je to nádhera, se při čekání na autobus dívat na ty nádherné barvy,“ sdělila Marie Holubová z Chebu. „Vždy když čekám na autobus, si ty květiny prohlížím. Obdivuji zahradnice, které je v centru vysazují. Mně na zahradě vždycky bohužel nevydržely,“ poznamenala. Lilie jsou vytrvalé pozemní byliny, s cibulemi, které jsou často složeny z jednotlivých zdužnatělých šupin. Celkem je známo asi 100 až 120 druhů, které jsou rozšířeny v Evropě, Asii a v Severní Americe, hlavně v mírném až subtropickém pásu, ale i v horách asijských tropů. Původ jejich botanického názvu se nachází v řeckém slově leirce, což znamená bledý, něžný. Špatným odposlechem a přepisem ho však po mnoha desítkách let v Řecku přejmenovali na lilium.