"I přes tento výrazný nárůst průměrné kupní ceny bytů jde však stále o nejnižší hodnotu tohoto ukazatele v mezikrajském srovnání. Cenový nárůst se nevyhnul ani cenám stavebních pozemků, které meziročně vzrostly ve všech regionech ČR. Index jejich průměrné cenové hladiny roste kontinuálně a ve dvou posledních letech 2021 a 2022 dokonce ještě rychleji, než tomu bylo v uplynulém období," informovala Jana Špačková z Krajské správa ČSÚ v Karlových Varech.

Z dat vyplývá, že rodinné domy se v kraji v letech 2020 až 2022 prodávaly za nejvyšší průměrnou kupní cenu v okrese Karlovy Vary, a to za 37 486 Kč/m2. V tomto okrese se také nacházely rodinné domy s největší průměrnou plochou (101 m2). Naopak nejnižší průměrnou kupní cenu rodinných domů vykázal ve sledovaném období okres Sokolov (30 796 Kč/m2).

"Zaměříme-li se na vztah výše kupní ceny a velikosti obcí, ve kterých se rodinné domy kupovaly, zjistíme, že nejvyšší průměrná kupní cena byla zaznamenána ve všech třech okresních městech našeho regionu (34 704 Kč/m2), zatímco nejnižší hodnoty dosahovala u obcí s počtem obyvatel v rozmezí 2 000–9 999 (31 689 Kč/m2)," konstatovala Jana Špačková.)

Alzheimer Home v Ostrově.
Alzheimer Home v Ostrově rozšířil kapacitu

Průměrná kupní cena bytu nejvyšší úrovně byly už tradičně v okrese Karlovy Vary, ve kterém se kupoval 1 m2 bytové jednotky průměrně za 33 272 Kč. Naopak nejnižší úrovně dosáhla průměrná kupní cena bytů v okrese Sokolov, ve kterém bylo možné pořídit 1 m2 bytového prostoru v průměru za 23 509 Kč.

Ceny stavebních pozemků se v kraji během sledovaného tříletého období 2020 až 2022 pohybovaly, stejně jako u jiných druhů nemovitostí, vysoko nad cenovou hladinou roku 2015 a nadále mají rostoucí tendenci. "Index průměrné cenové hladiny stavebních pozemků v Karlovarském kraji v jednotlivých letech 2018 až 2022 zaznamenal ve srovnání s rokem 2015 absolutně nejvyšší nárůst v roce 2022, ve kterém dosáhl téměř dvojnásobného navýšení. Nejrychlejší nárůst cen stavebních pozemků je evidován právě v posledních dvou letech 2021 a 2022," uvedla Jana Špačková.