„Vždyť jsou tu tak krásné domy a tento jeden to kazí," dodala. Reagovala tak na novou barevnou úpravu fasády Schirdingerova domu, který se nachází v dolní části chebského náměstí. Ta má totiž černou barvu a podle lidí se mezi ostatní domy příliš nehodí. Památkáři však oponují, že barva domu je původní.

„Na původní fasádě byly zjištěny celkem tři vrstvy omítek, v podstatě totožného charakteru, to znamená hrubá, s téměř černým nátěrem," vysvětloval Jakub Chaloupka z Národního památkového ústavu v Lokti.

Schirdingerův dům patří mezi jedny z nejreprezentativnějších objektů na náměstí, dokumentuje rozdílné etapy přestavby města. Stavba se svým úzkým průčelím a stupňovitým, vysokým štítem názorně dokládá podobu gotických domů středověkého Chebu. Z doby přestavby pochází renesanční arkádová pavlač v nádvoří.

„Zřejmě v devatenáctém století bylo odstraněno kamenné členění oken, jehož stopy byly průzkumem zachyceny, a do líce fasády osazeny vnější okenní výplně," popsal archeolog. Toto schéma, tmavá fasáda, natřené kamenické prvky, okna v líci fasády, v přízemí pravý vstupní portál do obchodu a mohutný pozdně gotický portál sloužící jako výloha, se udrželo až do poloviny 20. století. Poté došlo k asanačním úpravám celé fasády," dodal Jakub Chaloupka. A proč se město rozhodlo nechat vůbec omítku přebarvit? „Fasáda domu byla již dožilá a poslední úpravy se dočkala v 60. letech 20. století," doplnil Chaloupka.