Chebský les v Bavorsku. Téma, které léta vířilo emoce na obou stranách hranice. Správní soud v Regensburgu už na konci uplynulého roku rozhodl o zrušení nucené správy lesa. Pokud se německá strana neodvolá, nic nebrání tomu, aby mohlo město Cheb s majetkem nakládat jako právoplatný vlastník. Jaké měl soud důvody pro své rozhodnutí? Je prodej hájenky platný? I na to se Deník ptal Jaroslava Svejkovského, advokáta, který v tomto sporu zastupuje město Cheb už od roku 2005.

Řekněte, co na té záležitosti trvalo dvacet let?

Žaloba jako taková se podávala teprve v roce 2005. I během řízení jsme se snažili nabídnout bavorské vládě spíš dohodu. Až poté jsme začali naléhat na soud, aby nařídil jednání. Upřímně bych těch dvacet let jako prodlevu nevnímal. Důležitý mezník, který byl pro spor zásadní, byl náš vstup do Evropské unie. Což je záležitost stará sedm let.

Jak vlastně soud v Regensburgu své rozhodnutí odůvodnil?

Řízení jsem se zúčastnil, soud jej ale přímo neodůvodnil. Řešily se ale námitky, které jsme proti nucené správě měli. Podle rozhodnutí tedy předpokládám, že je přijal. Důležité je tedy vědět, jak to začalo. V roce 1965, kdy v naší republice nebylo možné majetek přes hranice ovládat, Německo vydalo zákon o takzvané nucené správě. Tím chránilo majetek, jehož vlastník nad ním ztratil vládu nikoli svou vinou. I v té době tedy respektovali vlastnické právo. Takže na les uvalili nucenou správu a po tu dobu za majetek odpovídala spolková republika. Zákon říkal, že má nucená správa trvat do uzavření mezistátní dohody. Nebylo však zřejmé, jaká dohoda to má být.

Stalo se tedy to, že zákon, který od roku 1965 chránil majetek, začal v roce 1990 bránit výkonu vlastnického práva. V současné době už je navíc Česká republika plnoprávným členem Evropské unie. A Lisabonská smlouva smazala všechny možné pochybnosti, že by některé akty našeho právního pořádku mohly být v nesouladu s EU.

Naším důležitým argumentem bylo i to, že je město Cheb plnoprávnou právnickou osobou sousedního státu, a může tak plně vykonávat svá vlastnická práva – stejně jako jakýkoliv jiný subjekt na území spolkové republiky.
Pokud protistrana namítala přítomnost Benešových dekretů, pak tyto dekrety nevydalo město Cheb a v řízení šlo pouze o zájmy města Chebu, které vystupuje jako plnoprávná právnická osoba z rovnoprávného členského státu Evropské unie.

Kolikaprocentní je podle vás možnost, že se německá strana neodvolá?

To je buď – anebo. Jako právník si nemohu dovolit hádat. Pokud by tak situaci nechtěla nechat, musela by německá strana podat žádost o připuštění odvolání. Pokud to připuštěno nebude, tak rozhodnutí soudu v Regensburgu platí. Pokud ano, rozhodoval by o kauze soud v Mnichově.

Poté, co soud rozhodl o zrušení nucené správy, se rozšířily pochybnosti o tom, zda platí kupní smlouva na hájenku, která v lese stojí. Jak to tedy bude dál s objekty, které město také vlastní?

Uzavření smlouvy na prodej hájenky provozovatelům restaurace v objektu byl jasný signál, že se město Cheb začalo chovat jako vlastník. Záměr schválili zastupitelé a smlouva má všechny parametry. Dali jsme tehdy žádost o zápis na katastr do Tirschenreuthu. Ten však návrh na vklad kvůli nucené správě zamítl, protože majetek nepřevádí ten, kdo je k tomu oprávněn. Sice vlastník, ale oprávnění k převodu mu chybí. S tím naše strana nesouhlasí. To je právě ten problém nucené správy. Smlouva ale stále platí. Pokud rozsudek nabyde právní moci, může se proces dokonat.

Víte, co by v takovém případě bylo s lesem dál?

Město Cheb se chce i nadále chovat jako vlastník. Jak s majetkem naloží, to už určí rada a zastupitelstvo. Cheb bude samozřejmě při realizaci svých vlastnických práv respektovat oprávněné a legitimní zájmy sousedů.

Neopomenutelné jsou i výnosy z lesa…

V úvahu připadá například jeho těžba, při které se samozřejmě musejí respektovat německé předpisy. Vlastnictví ale neznamená jen možnost těžby, pronájmu budov a podobně, ale, a to v první řadě, povinnosti.

V Německu už však je zřízený účet ´Chebského lesa‘. O ten se bude muset město soudit zvlášť?

Pokud bude ukončen spor ohledně zrušení nucené správy, nepochybně všechny další kauzy mezi městem Cheb a Spolkovou republikou Německo budou řešeny dohodou.

Máte dojem, že je rozhodnutí pro sudetské Němce problém, který by mohl mezi národy způsobit ‚propast‘?

Naopak. Myslím, že jde – v dobrém - o průlomové rozhodnutí v česko–německých vztazích. Udělala se zde čára a začínáme znovu. Je to i po právní stránce konec studené války. Vztahy mezi sousedy budou řešeny již na základě zákonů respektujících plnoprávné postavení každého souseda.