Do Karlovarského kraje půjde přibližně 1,6 milionu korun. Završí se tak téměř rok a půl trvající jednání zástupců kraje s představiteli ČOV o podobě společného projektu. Krajská komise pro tělovýchovu a sport pověřila jednáním s ČOV předsedkyni komise a poslankyni Markétu Wernerovou (ČSSD). „Podle předběžných informací rozdělí ČOV finance krajům formou daru. V tomto roce ještě bez té podmínky, že stejnou částkou jako ČOV se bude podílet i konkrétní region. V příštích letech ale budeme usilovat o to, aby v krajském rozpočtu byly začleněny finance právě i na spolufinancování příspěvku z olympijského výboru," vysvětlila Markéta Wernerová.

Krajská sportovní komise už má jasno v tom, jakým způsobem peníze rozdělí. „Naším cílem bude podpořit sportovní kluby orientované na práci s dětmi a s mládeží, které už si podaly žádost o krajské příspěvky na činnost. Peníze chceme rozdělit transparentně, podle pevně daných kritérií. Mimo jiné to bude dlouhodobá práce konkrétních sportovních organizací s mládeží. Finance budou určeny výhradně na činnost, nikoliv na jednorázové akce," upřesnila Markéta Wernerová. Podle ní se podpora sportu v kraji výrazně mění k lepšímu, a to především díky týmové práci sportovní komise.