Ti společně prováděli pod vedením zkušených pedagogů Matthiase Dietricha a Lukáše Kučery detailní výzkum vybraných lokalit na obou stranách státní hranice.

Na území Karlovarského kraje studenti zkoumali přírodní podmínky oblastí Jáchymovska, Karlovarska, Františkolázeňska a Mariánskolázeňska. V oblasti Horní Falce výzkum probíhal v oblastech Hirschau, Windischeschenbach a Parkstein.

Mezi významné výstupy bádání patří například chemický rozbor vod, vyvěrajících v národní přírodní rezervaci SOOS, ve Františkových a v Mariánských Lázních. Průběh i výsledky projektu představuje brožura, která popisuje jednotlivé exkurze a laboratorní praktika, a navíc je doplněna fotogalerií a zajímavým kvízem.

Tato brožura byla veřejnosti představena 18. ledna 2018 na závěrečné prezentaci ve Weidenu, kde byly zároveň oficiálně zahájeny oslavy desetiletého výročí partnerství měst Weiden a Mariánské Lázně. Brožura je v současné době zdarma k dispozici v obou zúčastněných školách, v brzké době bude k dispozici i v místech, kde projekt probíhal. Velké poděkování patří všem studentům, kteří se projektu zúčastnili, vedoucím zaměstnancům obou škol paní Sigrid Bloch a panu Miloslavu Pelcovi, a v neposlední řadě všem sponzorům, bez jejichž finanční pomoci by nebylo možné projekt realizovat.

Celkové náklady přesáhly 5000 eur, hlavními sponzory byly Euregio Egrensis a Weidener Städtepartnerschaften e.V.

Lukáš Kučera