Setkání českých žáků 4. základní školy v Chebu a německých ze Základní školy z Etzenricht právě v budově chebské školy doprovázel turnaj školáků ve hře Člověče nezlob se. Toho se zúčastnily děti ze třetích a čtvrtých tříd.

Tyto dvě školy spolu spolupracují už od února 2009. Pořádají společné sportovní a společenské akce. Němečtí žáci se na své škole učí českému jazyku a naopak čeští německému. Měli tak možnost si při hrách popovídat a seznámit se.

Hlavnímu programu předcházelo přivítání a představení škol. Žáci zpívali a hráli na hudební nástroje. Zajímavé je, že zpívali jazykem, který se teprve učí a mohli tak předvést, jak ve výuce pokročili. Spolu s německými žáky tu byli i představitelé jejich školy a někteří příbuzní, kteří se taktéž učí česky.
„Na dnešek jsem se opravdu velmi těšila,“ řekla Hana Häring, žákyně první třídy z Německa. „Mluví se tu jiným jazykem a to se mi moc líbí,“ dodala. Měla, jako ostatní žáci prvních a druhých tříd z obou škol, jiný program, než jejich starší spolužáci. Místo Člověče nezlob se si zatančili a vyrobili masku čerta.

Čtyři žáci, kteří byli úspěšní v hlavním programu návštěvy, budou pozváni do Německa, kde se uskuteční semifinále. „Moc jsem se na turnaj těšil,“ řekl jedenáctiletý Marek Kiklaš, jeden z účastníků turnaje.

Při té příležitosti, kdy se setkali ředitelé obou škol, rovnou naplánovali další termíny společných akcí. Čeští žáci navštíví Německo 19. dubna 2010 a němečtí nás poctí návštěvou až 14. června téhož roku.¨