Kvůli vodě nejezdily na nádraží několik týdnů výtahy. Správa železnic je musela nechat opravit, nyní už jsou zase v provozu.

„V tuto chvíli se dokončuje sanace podchodu, kamerový a orientační systém, opraven bude plot na prvním nástupišti navazující na výpravní budovu a upraveny budou historické světlíky u stěny výpravní budovy,“ sdělil tiskový mluvčí Správy železnic Marek Illiáš.

„Předpoklad dokončení stavby je září 2020. Postupně však budou navazovat další stavby, jako je rekonstrukce zabezpečovacího zařízení a rekonstrukce výpravní budovy,“ poznamenal Marek Illiáš.

Na třech nástupištích je nové zastřešení, osvětlení, informační systém a přilehlé koleje včetně výhybek.

Největším přínosem pro cestující v tomto frekventovaném železničním uzlu budou kromě výtahů také eskalátory, které ještě nejsou v provozu. Díky tomu se stane chebské nádraží bezbariérovým.

Zvýší se také bezpečnost. „Všechna nástupiště jsou v celé délce vybavena vodicími liniemi pro nevidomé a bezpečnostními a signálními pásy,“ podotkl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Během rekonstrukce došlo k několika zpožděním. Nejdříve kvůli špatně položené dlažbě na druhém nástupišti a následně právě kvůli uniklé vodě.

Stavba přinese výrazné zlepšení spolehlivosti a bezpečnosti železniční dopravy a zvýšení kultury cestování. Informační systém, zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a vyšší spolehlivosti provozu budou mít za důsledek zatraktivnění osobní železniční dopravy a následné zvýšení počtu cestujících a tržeb. Nově vybudované výhybky dokonce získají elektronický ohřev a rychlost vlaků, které budou nádražím projíždět, se zvýší ze 60 na 80 km/h. Nově se na nádraží objeví také eskalátory z podchodů až k nástupišti. Ty tu původně být neměly. Nakonec se však vedení města Chebu domluvilo se Správou železniční dopravní cesty, která eskalátory na nádraží doprojektovala.

„V rámci probíhající stavby budou instalovány eskalátory na obě ostrovní nástupiště. Instalace eskalátorů ve výpravní budově budou součástí připravované samostatné rekonstrukce této budovy,“ řekla tisková mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Eskalátory většinou železničáři budují na větších nádražích. Takže ani v Chebu se na začátku na ně nemyslelo.

„S eskalátory se opravdu na začátku nepočítalo, na nádražích velikosti Chebu není pravidlem projektovat výtahy,“ poznamenal tiskový mluvčí SŽ Tomáš Johánek.

Chebské nádraží bylo postaveno v letech 1863-1864 pod vedením mnichovského architekta východní dráhy H. v. Hügela. Kolem roku 1900 bylo velkolepě rozšířeno. 1945 při náletu bylo zničeno. Nádraží je s procházejícím kolejištěm. Tři obdélníkové, trojposchoďové, souběžně s kolejemi orientované budovy v obloučkovém slohu byly navzájem propojeny trakty s předsunutou chodbou. Střed tvořila předsunutá hlavní budova, postavena kolem roku 1900 v neorenesančním slohu florentského typu. Střední blok s kubistickým rohovým pavilonem a ustupujícími křídly. Odbavovací hala sklenuta valenou klenbou s velkým trojdílným oknem se světlíkem. Zdrženlivá ornamentální výzdoba. V přijímací budově byl tři poštovní úřady, pět místností pro celní odbavení, 29 správních kanceláří, tři velké čekárny a jedna jídelen. V prvním patře bylo 80 obytných místností. Dlouhou dobu po válce, do otevření nového nádraží v roce 1962, zůstaly nepříliš zdařilými imitacemi novodobé městské brány provizorní dřevěné boudy, které úměrně svému vzezření sdělovaly návštěvníkům Chebu téměř vše o městě, do kterého přijížděli.