Po okupaci naší země nastala tzv. normalizace. V květnu 1969 bylo odvoláno z funkcí čtyři tisíce vysokých důstojníků armády a 57 generálů Československa.

V letech 1970-71 byla z armády propuštěna jedna třetina všech důstojníků, podáno trestní oznámení na 239 z nich. Ti byli také vojenskými soudy odsouzeni. Mezi nimi byl náčelník hlavní politické správy Československé lidové armády generál Prchlík, který po vězení zemřel, generál Procházka a další vysocí důstojníci.

Po puči v roce 1948, kdy si usurpovala moc komunistická strana Československa, to byla druhá nejmasovější akce, jak se zbavit z politických důvodů nepohodlných lidí v lidové armádě a v celé socialistické společnosti.
V Československé lidové armádě bylo rehabilitováno mimosoudní rehabilitací 9500 vojáků z povolání, kteří po revoluci v roce 1989 dostali morální satisfakci. Těm, kteří byli zbaveni vojenských hodností, byly navráceny a byly jim přiznány vojenské důchody, jako by sloužili do svých 55 let věku. Tito rehabilitovaní se dnes sdružují ve Vojenském sdružení rehabilitovaných, včetně vdov již zemřelých vojáků. Rehabilitace se týká vojáků od roku 1948 do roku 1989.

Sám jsem se stal obětí komunistické zvůle po okupaci. Jako pamětník podávám toto svědectví naší střední a mladé generaci, která okupaci roku 1968 neprožila a věřím, že již nikdy neprožije.
Nezapomínejme na zločiny nacismu, ale také na zločiny komunismu od roku 1948 do roku 1989.


Plk. František Svatuška
Signatář Charty 77, Cheb
Člen ÚzR – VSR Cheb