Zkvalitnění života v celém Chebu, nejen ve vyloučených lokalitách, je cílem Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura). Uzavřela proto lokální partnerství s organizacemi zabývajícími se prevencí sociálně patologických jevů, chebskou radnicí, policií i například s Probační a mediační službou.

Prvního jednání se zúčastnila i ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková.
„Cheb je unikátní svou polohou i složením populace. Je třetím městem v republice, kde podobné lokální partnerství vzniklo,“ uvedla ministryně Stehlíková. Do boje se sociálním vyloučením se podle ní v Chebu musí zapojit všechny etnické skupiny. I proto se sešla se zástupci vietnamské komunity.

Velkým problémem je podle ministryně gamblerství rozšířené hlavně mezi sociálně slabšími.
„Dokáží rychle prohrát všechny své peníze a pak spadnout do dluhové pasti,“ poznamenala ministryně.
To ale nejsou jediné problémy, které trápí chebskou romskou komunitu. V některých bytech žije mnohem více lidí, než by mělo. To pak má negativní dopady na kvalitu bydlení. Nejen jejich, ale také sousedů.

Výběr lokalit, ve kterých Agentura působí, trval zhruba rok. Výběrová komise posuzovala stovky lokalit, než vybrala ty, kam Agentura napře své síly. Je jich celkem dvanáct. Šest v Čechách a šest na Moravě. Cheb byl mimo jiné vybrán také pro své výsledky v sociální oblasti a ochotu spolupracovat. První dva roky má Agentura získávat ve vybraných lokalitách zkušenosti. Pak by je měla předávat dalším zájemcům.
„Naším úkolem bude například pomáhat s výměnou informací mezi jednotlivými lokalitami, poradenství a také finanční pomoc,“ poznamenal Bronislav Podlaha, koordinátor Agentury pro lokality Cheb a Most.
„Partnerům pomůžeme při pracování žádostí o dotace z Evropské unie. Zaplatit můžeme výzkumy nebo různé analýzy. Přispívat budeme také na vzdělávání pracovníků členů partnerství,“ upřesnil Podlaha.
Koordinaci práce jednotlivých členů partnerství a Agentury bude mít na starosti Michal Filka, bývalý pracovník sociálního odboru chebské radnice. Sídlit bude v Palackého ulici v Chebu, kde má své prostory občanské sdružení Rokršti, které se věnuje práci s dětmi z přípravných tříd. Také Rokršti jsou členy partnerství.

Počet členů lokálního partnerství není nijak omezený. Podle Podlahy může k partnerství přistoupit kdykoliv i další subjekt. Na svém prvním jednání v Chebu vytvořili členové partnerství i několik pracovních skupin, které se budou věnovat jednotlivým oblastem činnosti jako je prevence sociálně patologických jevů, volný čas, vzdělávání, bydlení nebo zaměstnání.
„Vítáme každou aktivitu, která se týká problému sociálního vyčleňování. Byl jsem mile překvapen, když jsem zjistil, kolik organizací se tím zabývá,“ poznamenal chebský starosta Jan Svoboda. „Ti lidé to dělají z přesvědčení,“ dodal s obdivem.