Víkend by měl být podle meteorologů ve znamení hromů a blesků. Proto se Deník rozhodl, že zjistí, zda občané vědí, jak se při bouřce chovat. Většina z oslovených teorii dobře zná.
„Při bouřce se zásadně vyhnu vysokým stromům,“ řekl Marcel Mikulášek z Chebu. „Také mám strach nosit s sebou třeba mobil nebo jiné kovové předměty.“
„Není chytré chodit při bouřce z domu,“ uvedl Iveta Zumrová z Františkových Lázní. „Taky je životu nebezpečné koupat se někde v rybníku nebo na přehradě.“ Ne vždy se ale podle rad řídí. „Slyšela jsem, že je dobré vypnout doma spotřebiče a nosit gumové boty, ale nedělám to,“ pověděla.
Mnohé ale zaskočila otázka, jak by se zachovali, pokud by se dostali do situace, že by v jejich přítomnosti někoho blesk zasáhl.

„Tak to opravdu netuším,“ řekl osmadvacetiletý Petr Hoffman z Chebu. „Nenapadá mě nic jiného, než že bych zavolal záchranku.“
Podle odborníků je lékařská pomoc v každém případě nutná. „Lidé by takového člověka měli každopádně dopravit k doktorovi či zavolat záchrannou službu,“ uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Hutta. „A to i v případě, že máte pocit, že je člověk jen otřesený,“ vysvětlil. „Pokud se objeví zastavení srdeční akce, měl by dotyčný zahájit masáž srdce.“ Také by měl zajistit průchodnost dýchacích cest a uvést zraněného do zotavovací polohy.
Chebsku se podobná neštěstí v poslední době naštěstí vyhýbají. „Žádný takový případ v několika uplynulých měsících v chebském regionu neevidujeme,“ uvedl Hutta.

HASIČI RADÍ

V létě často podnikáme výlety a může se stát, že nás přitom překvapí bouřka. Ve městě se před bleskem můžeme schovat v budově, ale co v přírodě?
I když k přímému zásahu člověka bleskem dochází jen zřídka, končívají podobné případy mnohdy tragicky
a proto je dobré chovat se za bouřky rozumně:
Během bouřky nevycházejte zbytečně ven a raději si neplánujte výlety, pokud předpověď hlásí výskyt bouřek. Pokud se v době bouřky nacházíte venku, schovejte se. Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, zejména velké objekty s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné bleskosvodem. V přírodě se můžete bezpečně schovat
v hustém lese a háji, nižším porostu nebo úzkém údolí.
Naopak se rozhodně neschovávejte pod osamělými stromy, na okraji lesa, pod převisy nízkých skal, nebo
v menších staveních bez bleskosvodu (např.staré hájence). Velké bezpečí neskýtají ani velká stavení s porušenou statikou (např. zpustlé polorozpadlé objekty), kde v případě úderu blesku hrozí další narušení zdiva a zřícení. Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v otevřeném terénu a na vyvýšených místech, v bezprostřední blízkosti železných konstrukcí (sloupy elektrického vedení), vysokých osamocených stromů nebo vodních ploch. Nikdy se za bouřky neopírejte
o zeď či skalní stěnu. Během bouřky nezůstávejte na kopcích a holých pláních. Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, rozhodně nepokračujte dál v chůzi a nezůstávejte ve skupině. Nejbezpečnějším řešením je přečkat bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe - na zem si rozhodně nelehejte. Jelikož je blesk jak známo silný elektrický výboj atmosférického původu, velké nebezpečí hrozí při koupání, windsurfingu, plavbě v loďce, příliš bezpečné není ani telefonování,
či práce s elektrickými a plynovými spotřebiči.
Nezdržujte se v blízkosti potoků nebo na podmáčené půdě. Vhodný úkryt nepředstavuje ani stan či malá jeskyně ve skále. Sezení na izolační podložce (karimatka, batoh) vás před přímým zásahem blesku neuchrání. Za bouřky venku pokud možno nepřenášejte kovové předměty - fungují totiž jako bleskosvod. Stojí za to si připomenout případ z roku 2005, kdy úder blesku připravil o život golfistu, který se hře věnoval i během bouřky. Ačkoliv za bouřky si většinou na nedostatek větru nemůžeme stěžovat, není vhodné ani pouštění draků. Při pobytu v přírodě během bouřky neutíkejte ani se neschovávejte pod osamocenými stromy, v obou případech by vás blesk mohl zasáhnout.
Bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti 3 km (tj. zhruba 9 s mezi hřměním a bleskem), ale v bezpečném úkrytu raději zůstaňte až do doby, než bude bouře alespoň 10 km vzdálená (tj. zhruba 30 s mezi hřměním
a bleskem). Při hledání úkrytu před bouřkou pamatujte také na to, že ji doprovází nejen blesky, ale často
i silný vítr, který také představuje riziko. Proto se držte v bezpečné vzdálenosti od vysokých stromů (hrozí vývraty, nebezpečné odletující větve můžou způsobit vážná zranění), nebo sloupů elektrického vedení (shozené dráty mohou být stále po proudem). Pokud vás zastihne bouřka v automobilu, nemusíte se blesku příliš obávat. Jestliže necháte okna i dveře zavřená, poskytne vám plechová karoserie spolehlivou ochranu.
V případě silných nárazů větru však dávejte pozor na padající stromy či větve, je rovněž třeba přizpůsobit rychlost a styl jízdy extrémním povětrnostním podmínkám, popř. zcela zastavit a přečkat nepřízeň počasí v autě zaparkovaném na bezpečném místě.
Pokud jste v budově, během bouřky se raději zdržujte na suchém místě a dále od vodovodu, kamen, elektrospotřebičů, zásuvek a telefonu. Nezapomeňte zavřít okna a odpojit z elektřiny televizor a další přístroje, jejichž součástí je obrazovka. Během bouřky dávejte pozor na vodu a všechny látky, které snadno vodí elektřinu. Když však přece jen dojde k nehodě, první pomoc při úrazech bleskem je stejná jako při ostatních úrazech způsobených elektrickým proudem a při popáleninách. Podle stavu zraněného bývá často nezbytné použít umělé dýchání, srdeční masáž, protišoková opatření apod. Letní bouřky přináší často také prudký přívalový déšť, který během chvilky snadno promění líně se plazící potůček v rozběsněný živel. S tím je nutné počítat již v okamžiku výběru tábořiště. Hasiči každý rok evakuují děti z letních táborů umístěných na březích potoků a řek, které ohrožovalo náhlé rozvodnění. V takových případech jde mnohdy i o život. Při budování tábořiště je dobré také brát v potaz i nebezpečí úderu blesku - tzn. nestavět stany na holém vyvýšeném místě, v bezprostřední blízkosti stožárů či osamoceně stojících stromů či nevést mezi stany kovové dráty.

Petr Kopáček
tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR