Zaměstnanci Carvacu, léčebny dlouhodobě nemocných v Chebu, se zřejmě nesmířili s tím, že se někteří klienti odmítají společně s nimi stěhovat do Aše. Tam má Carvac další své zařízení.

Objekt léčebny koupila firma Amica centrum, která zde hodlá provozovat rovněž léčebnu dlouhodobě nemocných, Carvac jej proto musí opustit.
Dnes proto chtějí klienty stěhovat stůj co stůj a neváhají k tomu použít i psychický nátlak na klienty léčebny. Konkrétně se jedná o obyvatele posledního patra budovy, kde jsou sociální lůžka.

„V poledne překvapili zástupci Carvacu pacienty u oběda a nevybíravým způsobem jim sdělili, že pokud se nebudou chtít stěhovat, vytrhnou jim klidně z pod zad i postel a ať si dělají co chtějí,“ rozčiloval se v pátek odpoledne muž, který má na sociálním oddělení oba rodiče.
„To je nemyslitelné, aby s klienty takto zacházeli, vždyť oni jsou pod hrozným psychickým tlakem. Jsou to nemocní lidé,“ uvedl evidentně nervózní muž.
„Dopoledne chodila staniční sestra mezi pacienty a oznamovala jim, že se v pondělí stěhují,“ potvrdila Jana Křížová, jednatelka Amica centrum, nového provozovatele léčebny.

„Chovají se jako diktátoři. Přitom na vybavení posledního patra léčebny dostal Carvac účelovou dotaci od města Cheb s tím, že bude sloužit obyvatelům Chebu,“ řekla Křížová. Amica centrum počítala s tím, že si sociální oddělení od Carvacu převezme až jako poslední.

Jak to vypadá, bude nucena své jednání značně urychlit, aby pacienti nedošli k psychické újmě. „Město dělá všechny kroky k tomu, aby lůžka zůstala v budově a dál sloužila obyvatelům Chebu,“ uvedla vedoucí sociálního odboru chebské radnice Anna Doubková. „Záležitost nyní převzal právník Chebu Petr Skopal a bude jednat on.“ Jak doplnila Jana Křížová, slíbil jí právník, že bude jednat co nejrychleji. Dnes se dostaví do léčebny starosta Chebu Jan Svoboda léčebny a bude jednat s právníkem Carvacu. Manažerka Carvacu Taťjána Krýslová je na dovolené v Chorvatsku. „Vše lze řešit, ale musí k tomu být vůle,“ vyjádřila se formou SMS. „Dnešní situaci neznám, omlouvám se,“ napsala jako reakci na chování personálu vůči seniorům. Další z členů vedení Carvacu, MUDr. Hlaváč, už nebyl k zastižení. „To víte, je po pracovní době,“ řekla pracovnice ústředny.