Další etapa výměny občanských průkazů je i na Chebsku v plném proudu. Ta letošní se týká lidí, kteří mají svou občanku vydanou do 21. prosince 2003. Výměnu musejí stihnout do konce letošního roku. To znamená, že o novou musejí občané zažádat nejdéle do konce listopadu. Pokud tak neučiní, může se stát, že třeba starší obyvatelé nedostanou důchod či jinou poštu, která se vydává proti občance.

„Já jsem si již celou výměnu zařídila,“ uvedla Jarmila Nová z Chebu. „Ale můj manžel to stále odkládá. Ať si ale nemyslí, že pak bude žít z mého důchodu,“ smála se.

„Od 1. ledna 2009 přestávají platit všechny občanské průkazy bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 2003 bez ohledu na dobu platnosti vyznačenou na tomto občanském průkaze,“ upozorňovala mluvčí karlovarského krajského úřadu Andrea Bocková. „Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností bez omezení.“ Výjimku mají jen občané narození před 1. lednem 1936. „Výměna je bezplatná, ale pokud se nedodrží uvedená lhůta, dopouští se držitel takového občanského průkazu přestupku, za což hrozí pokuta do výše 10 tisíc korun,“ varovala mluvčí.

A co k žádosti lidé potřebují?
„Občan musí předložit dosavadní občanský průkaz a jednu fotografii,“ vyjmenovala Bocková. „Pokud nebude moci přinést dosavadní občanský průkaz, tak bude povinen předložit další doklady. Bude to hlavně rodný list, doklad o rodném čísle, potvrzení o občanském průkazu, které se vydává například při ohlášení jeho ztráty.“

Chebskem hýbe i druhá vlna výměny řidičáků. Skončí platnost dvou typů vydaných v období od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000. Lidé si je musí vyměnit za nový doklad nejpozději do 31. prosince 2010.

„U nás musíme vyměnit 8 986 řidičských průkazů,“ uvedla mluvčí chebského městského úřadu Martina Kuželová. „Doposud bylo průměrně vyměněno na devět desítek těchto průkazů měsíčně, ale zdá se, že po mediálním tlaku nám začal počet požadovaných výměn narůstat. Na konci měsíce to rozhodně bude vyšší číslo,“ vysvětlovala.

Mnoho motoristů v Chebu na tuto povinnost zapomnělo již v první etapě minulého roku. „Počet řidičských průkazů, jejichž platnost již skončila do 31. prosince 2007, ale držitelé si nepožádali o výměnu, je 1621,“ dodala Kuželová.

Kde žádat o nový občanský průkaz

Žádosti o nový občanský průkaz přijímají obecní úřady obcí s rozšířenou působností: Cheb, Aš a Mariánské Lázně. Příjem žádostí provádějí i obecní úřady, kde působí i matrika.

Kdo průkaz měnit nemusí

Stejně, jako v předešlých etapách, tak také tetos platí výjimka. Výměna občanských průkazů se netýká lidí narozených před 1. lednem 1936.