Jako nedomyšlený vidí přístup na chebský Finanční úřad zdravotně postižený občan. Ačkoliv má totiž úřad plošinu pro zdravotně postižené, dostat se k ní není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát.

„Finanční úřad má sice bezbariérový přístup s výtahem pro invalidy, ale od loňského listopadu je to jen čirý alibismus. Vlastně to byl alibismus už od samého počátku,“ postěžovala si Chebanka Jaroslava Rymešová.

„Výtah je umístěn v zadní části budovy, ale zadní vchod je trvale uzamčený. Vrátný sice na požádání může vchod otevřít, ale k tomu, aby se vozíčkář mohl s vrátným na zpřístupnění domluvit, musí překonat schody u hlavního vchodu. To znamená, že se neobejde bez pomoci druhých. Přitom by stačilo na místo dosažitelné z chodníku umístit zvonek,“ konstatovala.

„Dosud si nikdo nestěžoval,“ uvedla ředitelka úřadu Jiřina Junková. „Je tu poměrně velký provoz, takže může zdravotně postižený člověk požádat někoho, aby mu zavolal vrátného,“ řekla. Její slova potvrdil také vrátný z najaté firmy. „Já si můžu jako občan myslet, že to architekt nedomyslel, ale faktem je, že se tu pohybuje dost lidí a snad neodmítnou tuto malou službu postiženému spoluobčanovi,“ poznamenal.
Podle Rymešové ovšem výtah už od listopadu nefunguje, a kdy se znovu uvede do provozuschopného stavu je doslova ve hvězdách.
„Plošina pro imobilní občany je v provozu,“ řekla ředitelka úřadu.

„Stejné problémy mají vůbec všichni, kdo mají problémy s chůzí. Překonat schodiště je potíž i pro lidi s francouzskými holemi, a tak můžeme být občas svědky, jak úředník s poplatníkem řeší úřední záležitosti v hale v přízemí. Nevím jak komu, mně to připadá ostudné,“ pokračovala Rymešová.
„Máme zřízené přepážkové pracoviště a jednací místnost v přízemí budovy, která je určena k vyřizování záležitostí veřejnosti i v neúřední dny, takže jakékoliv vyřizování záležitostí klientů na chodbě nepřichází v úvahu,“ uvedla ředitelka Junková.

Invalidní lidé na Chebsku mají své zkušenosti s tím, že pokud se chtějí někam dostat, musí se ohlásit telefonem nebo čekat, až si je někdo před úřadem vyzvedne.

Například peněžní ústavy si zdravotně handicapovaní nevybírají podle poskytovaných služeb, ale podle přístupu. „Člověk si nemůže vybrat banku. Například ta ve Sládkově ulici v Chebu je absolutně nepřístupná,“ poznamenal před časem Tomáš Harant, chebský občan pohybující se na vozíku.
Mariánskolázeňská radnice vyřizuje záležitosti klientů na chodbě. „Výtah nebude,“ konstatoval vedoucí odboru investic Městského úřadu Mariánské Lázně Petr Řezník. „Stálo by to radnici velké finanční prostředky a v tuto chvíli by to byly zbytečné náklady, protože budeme budovat novou radnici v areálu nové Chebské. Tam již bude bezbariérový přístup a výtah. Vše tak, aby to vyhovovalo platným normám,“ vysvětlil. Do konce července by mělo být hotové výběrové řízení na využití areálu nové Chebské. V zadání se počítá i s budovou nového městského úřadu.

To radnice ve Františkových Lázních se pustila do budování bezbariérového přístupu. Doteď si vozíčkář zazvonil, před úřad vyběhla referentka a vlastními silami pomohla klientovi překonat schody před vstupem.