Čtyřicet procent oslovených obyvatel Chebu toleruje homosexuály, polovina homosexuálů měla styk s opačným pohlavím a 56 procent respondentů přijímá spíš lesbické páry – i takový je výsledek ojedinělého sociologického průzkumu. Ten vytvořil tým studentek chebského gymnázia.
„Homosexualita je pro mnoho lidí stále ještě tabu,“ uvedly studentky. A protože je téma jejich průzkumu velice intimní, každý respondent měl zaručenou naprostou anonymitu. Stovka Chebanů odpovídala na jedenáct otázek, které zabrousily také do jejich vlastního sexuálního života. Překvapivý byl například fakt, že si dvě procenta respondentů stále myslí, že je sexualita nemoc.
„Homosexualita nemoc není,“ uvedl psycholog Ján Pobežal. „Je to naprosto v rozporu s definicí nemoci. Homosexualita je vrozená.“

Zajímavý výsledek má také otázka, jaký mají lidé na homosexuály názor. Polovina oslovených páry stejného pohlaví toleruje, ale jen 17 procent považuje homosexualitu za přirozenou věc. Dokonce pět procent ji nerespektuje.

„Je mi líto, že k tomu v dnešní době ještě někdo takhle přistupuje,“ řekla dvaatřicetiletá Markéta Jelínková z Chebu.
Často diskutované téma je také, zda by měli mít možnost neheterosexuální páry adoptovat dítě. Také k tomu se účastníci průzkumu vyjadřovali. Více než polovina byla proti.

„Je to proti přírodě,“ uvedl dvaašedesátiletý Miroslav z Chebu. „Pokud by to bylo nutné, dovolil bych to spíš lesbickým párům než gayům,“ dodal.
Nejdůležitější ale je, zda a popřípadě jaký by to vůbec mělo na ratolest vliv.
„Výchova dítěte není pouze o tom, aby umělo pozdravit, jedlo příborem či sedělo rovně,“ vysvětlovat Ján Pobežal. „To, jak se chová maminka a tatínek je pro dítě předloha. Pokud jeden z rodičů chybí, je to nedostatek – ratolest nemá informace o druhé roli.“ Ale uvedl, že to je problém také dětských domovů či neúplných rodin.

Gymnazistkám dal průzkum nové zkušenosti. „Některé odpovědi nás ale opravdu překvapily,“ shodly se. „A to například svou otevřeností a upřímností, jiné zase svojí negativitou až odporem.“ Na otázku, jak byste reagovali, pokud by vám potomek řekl, že má rád osoby stejného pohlaví, získaly třeba také odpověď: „Dostal bych infarkt.“ Naštěstí 47 lidí by svou ratolest stále podporovalo. Ve věkové skupině od 31 do 40 let to uvedly dokonce tři čtvrtiny respondentů.
„Nevidím důvod, proč bych měla svému dítěti bránit ve štěstí,“ pověděla sedmatřicetiletá Anna Sedláčková z Chebu. „Když by to rodič přijal negativně, dost by myslím svému dítěti ublížil.“

Gymnázium Cheb

Pohled Chebanů na homosexualitu


Společenskovědní seminář


Seminární práce formou sociologického průzkumu

Třída: 3.E Vypracovaly: Klára Kučerová
Školní rok: 2007/2008 Dana Martincová
Datum:10.5. 2008 Anna Semotánová
Eva Zítková

Úvod

Homosexualita je pro mnoho lidí stále tabu. Spousta Čechů ji vnímá jako špatnou věc a my jsme se rozhodly zjistit, jak Chebané přistupují k homosexualitě. Vzhledem k tomu, že toto téma je poněkud intimní, každému respondentovi byla k dispozici obálka, do které mohl dotazník vložit a obálku zalepit, pro absolutní zachování anonymity.
Průzkum probíhal v dubnu 2008 v Chebu. Ze 108 rozdaných dotazníků nám bylo vráceno 100 platných a 8 neplatných dotazníků. Rozhodly jsme se pro náhodný výběr respondentů.

Otázka číslo 1

Znění:
Váš názor na homosexualitu

Možnosti:
Tato otázka byla otevřená, proto byly možnosti zařazeny do skupin:
a) toleruji, ale nemusím
b) nevadí mi
c) přirozená věc
d) toleruji
e) netoleruji
f) neutrální (bez názoru)


Komplexní rozbor

Hypotéza: Předpokládáme, že minimálně 50% respondentů netoleruje homosexualitu.

Tabulka výsledků:

Možnosti: a) b) c) d) e) f)
Počet respondentů 14 18 17 42 5 4
Procento respondentů 14% 18% 17% 42% 5% 4%


Graf:


Výsledky: Podle výsledků průzkumu je zřejmé ,že 42% respondentů homosexualitu toleruje.


Závěr: Naše hypotéza byla falsifikována, protože méně než 50% respondentů homosexualitu netoleruje.


Otázka číslo 2

Znění:
Ve větších městech se přistupuje k homosexualitě benevolentněji. Čím se domníváte, že by to mohlo být?

Možnosti:
a) je tam více homosexuálů
b) není to tolik „vidět“
c) lidé jsou tolerantnější
d) nemyslím si to

Komplexní rozbor

Hypotéza: Předpokládáme, že 3/5 respondentů zvolí možnost b).

Tabulka výsledků:

Možnosti: a) b) c) d)
Počet respondentů 12 39 36 13
Procento respondentů 12% 39% 36% 13%

Graf:

Výsledky: Podle výsledků průzkumu je zřejmé, že lidé se domnívají, že větší benevolence homosexuality ve velkých městech je způsobena určitou anonymitou, která v menších městech není tak zřejmá – tedy možnost b) a větší tolerancí lidí – možnost c).


Závěr: Naše hypotéza byla falsifikována, protože možnost b) zvolilo 39% respondentů.

Otázka číslo 3

Znění:
Kolik osobně znáte homosexuálů?

Možnosti:
a) 1-2
b) 3-4
c) 5 a více
d) žádného

Komplexní rozbor

Hypotéza: Předpokládáme, že méně než 10% respondentů zvolí možnost c).

Tabulka výsledků:

Možnosti: a) b) c) d)
Počet respondentů 34 30 14 22
Procento respondentů 34% 30% 14% 22%


Graf:

Výsledky: Podle výsledků průzkumu je zřejmé, že 34% respondentů zná jednoho nebo dva homosexuály – možnost a) a 30% respondentů zná tři nebo čtyři homosexuály – možnost b).


Závěr: Naše hypotéza byla falsifikovaná, protože možnost c) zvolilo více než 10% respondentů.

Kriteriální Rozbor

Kritérium: zaměření
Domníváme se, lidé různého sexuálního zaměřeni mají na tuto otázku odlišné názory.

a) Heterosexuálové

Tabulka výsledků:

Možnosti: a) b) c) d)
Počet respondentů 33 27 11 20
Procento respondentů 36% 30% 12% 22%

Graf:

Výsledky: Podle výsledků průzkumu je zřejmé, že 33% dotazovaných heterosexuálů zná jednoho nebo dva homosexuály.

b) Bisexuálové

Tabulka výsledků:

Možnosti: a) b) c) d)
Počet respondentů 0 2 1 2
Procento respondentů 0% 40% 20% 40%


Graf:

Výsledky: Podle výsledků průzkumu je zřejmé, že 40% dotazovaných bisexuálů zvolilo možnost b), tedy že znají tři nebo čtyři homosexuály a stejný počet bisexuálů zvolilo možnost d), tedy že neznají žádného homosexuála.


c) Homosexuálové

Tabulka výsledků:

Možnosti: a) b) c) d)
Počet respondentů 0 1 3 0
Procento respondentů 0% 25% 75% 0%

Graf:


Výsledky: Podle výsledků grafu je zřejmé, že 75% dotazovaných homosexuálů zná pět a více homosexuálů, tedy možnost c).


Otázka číslo 4a

Znění:
Měl(a) jste někdy poměr (pohl. styk) se stejným pohlavím i přes to, že jste heterosexuálního zaměření?

Možnosti:
a) ano, vícekrát
b) ano, jednou
c) ne, ale chtěl(a) bych to zkusit
d) ne a ani mě to neláká

Komplexní rozbor

Hypotéza: Předpokládáme, že minimálně 75% respondentů zvolí možnost b).

Tabulka výsledků:

Možnosti: a) b) c) d)
Počet respondentů 0 4 6 81
Procento respondentů 0% 4% 7% 89%

Graf:

Výsledky: Z výsledku průzkumu je zřejmé, že 89% respondentů zvolilo možnost d), tedy že nikdy neměli poměr se stejným pohlavím a ani je to neláká.


Závěr: Naše hypotéza byla falsifikovaná, protože možnost b) zvolily pouze 4% respondentů.


Otázka číslo 4b

Znění:
Měl(a) jste někdy poměr (pohl. styk) s opačným pohlavím i přesto, že jste homosexuálního zaměření?

Možnosti:
a) ano, vícekrát
b) ano, jednou
c) ne, ale chtěl(a) bych to zkusit
d) ne a ani mě to neláká


Komplexní rozbor

Hypotéza: Předpokládáme, že 100% respondentů uvolí možnost b).

Tabulka výsledků:

Možnosti: a) b) c) d)
Počet respondentů 1 2 0 1
Procento respondentů 25% 50% 0% 25%

Graf:

Výsledky: Z výsledků průzkumu je zřejmé, že ½ respondentů zvolila možnost b), tedy že jednou měli poměr s opačným pohlavím.


Závěr: Naše hypotéza byla falsifikovaná, protože možnost b) zvolilo 50% respondentů.

Otázka číslo 5

Znění:
Domníváte se, že homosexualita je nemoc?

Možnosti:
a) rozhodně ano
b) spíše ano
c) rozhodně ne
d) spíše ne
e) neumím (nemohu) posoudit

Komplexní rozbor

Hypotéza: Předpokládáme, že více než ½ respondentů homosexualitu považuje za nemoc, tedy že zvolí možnost b).

Tabulka výsledků:

Možnosti: a) b) c) d) e)
Počet respondentů 2 9 65 15 9
Procento respondentů 2% 9% 65% 15% 9%

Graf:

Výsledky: Z výsledků průzkumu je zřejmé, že 65% respondentů zvolilo možnost c), tedy že se spíše nedomnívají, že je homosexualita nemoc.


Závěr: Naše hypotéza byla falsifikovaná, protože možnost b) zvolilo pouze 9% respondentů.


Otázka číslo 6

Znění:
Pokud se domníváte, že homosexualita může být něčím zapříčiněna, čím podle Vás?

Možnosti:
a) geny (nemoc)
b) psychická porucha
c) problémy v dětství
d) trauma z předchozích vztahů
e) jiné

Komplexní rozbor

Hypotéza: Předpokládáme, že 3/5 respondentů zvolí možnost a).

Tabulka výsledků:

Možnosti: a) b) c) d) e)
Počet respondentů 26 13 2 9 50
Procento respondentů 26% 13% 2% 9% 50%

Graf:

Výsledky: Podle výsledků průzkumu je zřejmé, že 50% respondentů zvolilo možnost e), tedy že si z našich možností nevybrali.


Závěr: Naše hypotéza byla falsifikovaná, protože možnost a) zvolilo 26% respondentů.


Kriteriální Rozbor

Kritérium: Vzdělání
Zajímají nás rozdílné názory lidí s rozdílným vzděláním.

a) Základní

Tabulka výsledků:

Možnosti: a) b) c) d) e)
Počet respondentů 8 6 0 5 12
Procento respondentů 26% 19% 0% 16% 39%

Graf:

Výsledky: Podle výsledků průzkumu vyplývá, že 39% respondentů se základním vzděláním zvolilo možnost e), tedy, že si nevybrali žádnou z našich možností.

b) Střední škola bez maturity

Tabulka výsledků:

Možnosti: a) b) c) d) e)
Počet respondentů 1 0 0 0 1
Procento respondentů 50% 0% 0% 0% 50%

Graf:

Výsledky: Podle výsledků průzkumu vyplývá, že respondenti se střední školou bez maturity zvolili možnost a),e) tedy, že se buď domnívají, že homosexualita je zapříčiněna geny nebo si nevybrali žádnou z našich možností.

c) Střední škola s výučním listem

Tabulka výsledků:

Možnosti: a) b) c) d) e)
Počet respondentů 4 2 0 1 5
Procento respondentů 33% 17% 0% 8% 42%

Graf:

Výsledky: Podle výsledků průzkumu vyplývá, že 42% respondentů se střední školou s výučním listem zvolilo možnost e), tedy, že si nevybrali žádnou z našich možností.


d) Střední škola s maturitou

Tabulka výsledků:

Možnosti: a) b) c) d) e)
Počet respondentů 3 3 0 1 14
Procento respondentů 14% 14% 0% 5% 67%


Graf:

Výsledky: Podle výsledků průzkumu vyplývá, že 67% respondentů se střední školou s maturitou zvolilo možnost e), tedy, že si nevybrali žádnou z našich možností.


e) Vyšší odborná škola
0 respondentů
Výsledky: Nepodařilo se nám získat žádného respondenta s vyšší odbornou školou.

f) Vysoká škola

Tabulka výsledků:

Možnosti: a) b) c) d) e)
Počet respondentů 13 4 2 1 13
Procento respondentů 40% 12% 5% 3% 40%

Graf:

Výsledky: Podle výsledků průzkumu vyplývá, že 40% a 40% respondentů s vysokou školou si zvolilo možnosti a),e), tedy, že je homosexualita dána geneticky a nebo si nevybrali žádnou z našich možností.


Otázka číslo 7

Znění:
Víte o nějakém baru či jiném podniku speciálně pro homosexuály? O jakém a kde?

Možnosti:
Tato otázka byla otevřená, proto byly možnosti zařazeny do skupin:
a) nevím
b) Praha Vinohrady (Gejzír)
c) Praha Vinohrady (U zeleného páva)
d) Praha (Termix)
e) Cheb (Hubert)
f) Pardubice (Klec)
g) Praha
h) Plzeň

Komplexní rozbor

Hypotéza: Předpokládáme, že více než ½ respondentů nezná žádny homosexuální podnik.

Tabulka výsledků:

Možnosti: a) b) c) d) e) f) g) h)
Počet respondentů 77 2 1 1 10 1 5 3
Procento respondentů 77% 2% 1% 1% 10% 1% 5% 3%

Graf:

Výsledky: Podle průzkumu je zřejmé, že 77% respondentů uvedlo, že neznají žádný homosexuální podnik.


Závěr: Naše hypotéze byla v tomto případě verifikovaná.


Otázka číslo 8

Znění:
Pokud se s přáteli nebo rodinou bavíte o homosexuálech (obecně), jakými přízvisky je označujete?

Možnosti:
a) odborně (homosexuál)
b) hanlivě („Teplouš, buzík,…“)
c) familiérně („zlato, brouček,…“)
d) neutrálně („ten, týpek,…“)
e) nebavíme se
f) jiné

Komplexní rozbor

Hypotéza: Předpokládáme, že alespoň 30% respondentů zvolí možnost b.

Tabulka výsledků:

Možnosti: a) b) c) d) e) f)
Počet respondentů 31 33 3 6 18 9
Procento respondentů 31% 33% 3% 6% 18% 9%

Graf:

Výsledky: Podle průzkumu je zřejmé, že 33% respondentů označuje homosexuály hanlivě, tedy možnost b).


Závěr: Naše hypotéza byla verifikovaná.


Kriteriální Rozbor

Kritérium: Pohlaví
Domníváme se, že se muži a ženy neshodnou v odpovědích.

a) Muži

Tabulka výsledků:

Možnosti: a) b) c) d) e) f)
Počet respondentů 8 16 2 3 8 2
Procento respondentů 21% 40% 5% 8% 21% 5%

Graf:

Výsledky: Podle průzkumu 16% dotazovaných mužů označuje homosexuály hanlivě, tedy možnost b).


b) Ženy

Tabulka výsledků:

Možnosti: a) b) c) d) e) f)
Počet respondentů 21 14 1 3 10 12
Procento respondentů 34% 23% 2% 5% 16% 20%


Graf:

Výsledky: Podle průzkumu 21% dotazovaných žen označuje homosexuály odborně, tedy možnost a).


Otázka číslo 9

Znění:
Co byste dělal(a), kdyby Vám Vaše dítě oznámilo, že je homosexuál?

Možnosti:
a) podporoval(a) bych ho
b) přikal(a) bych to s výhradami (např. nestýkal(a) bych se s jeho partnerem)
c) dal(a) bych ho léčit
d) neakceptoval(a) bych to (přerušil(a) bych s ním styky atd.)
e) jiné

Komplexní rozbor

Hypotéza: Předpokládáme, že více než ¼ respondentů zvolí možnost b.

Tabulka výsledků:

Možnosti: a) b) c) d) e)
Počet respondentů 47 16 4 2 31
Procento respondentů 47% 16% 4% 2% 31%

Graf:

Výsledky: Podle průzkumu je zřejmé, že 47% respondentů by svoje dítě podporovalo, tedy zvolili možnost a).


Závěr:Naše hypotéze byla falzifikována, protože možnost b) zvolilo pouze 16% respondentů.

Kriteriální Rozbor

Kritérium: Věk
Domníváme se, že lidé odlišných věkových kategorií budou mít odlišný názor podle jejich generace.
a) Věk 15 - 20

Tabulka výsledků:

Možnosti: a) b) c) d) e)
Počet respondentů 19 10 1 1 5
Procento respondentů 52% 28% 3% 3% 14%

Graf:

Výsledky: Podle průzkumu vyplývá, že 52% dotázaných respondentů ve věku 15- 20 let zvolilo odpověď a), tedy, že by své dítě podporovali.

b) Věk 21 - 30

Tabulka výsledků:

Možnosti: a) b) c) d) e)
Počet respondentů 7 1 0 1 6
Procento respondentů 46% 7% 0% 7% 40%

Graf:

Výsledky: Podle průzkumu vyplývá, že 46% dotázaných respondentů ve věku 21- 30 let zvolilo odpověď a),e), tedy, že by své dítě podporovali, nebo si žádnou z našich možností nevybrali.

c) Věk 31 - 40

Tabulka výsledků:

Možnosti: a) b) c) d) e)
Počet respondentů 9 1 0 0 2
Procento respondentů 75% 8% 0% 0% 17%

Graf:

Výsledky: Podle průzkumu vyplývá, že 78% dotázaných respondentů ve věku 31- 40 let zvolilo odpověď a), tedy, že by své dítě podporovali.


d) Věk 41 - 50

Tabulka výsledků:

Možnosti: a) b) c) d) e)
Počet respondentů 4 5 1 0 11
Procento respondentů 19% 24% 5% 0% 52%
Graf:

Výsledky: Podle průzkumu vyplývá, že 52% dotázaných respondentů ve věku 41- 50 let zvolilo odpověď e), tedy, že si nevybrali žádnou z našich možností..


e) Věk 51 a více

Tabulka výsledků:

Možnosti: a) b) c) d) e)
Počet respondentů 5 1 2 0 8
Procento respondentů 31% 6% 13% 0% 50%

Graf:

Výsledky: Podle průzkumu vyplývá, že 50% dotázaných respondentů ve věku 51 a více let zvolilo odpověď e), tedy, že si nevybrali žádnou z našich možností.


Otázka číslo 10

Znění:
Váš názor na možnost adopcí dětí homosexuálními páry:

Možnosti:
Tato otázka byla otevřená, proto byly možnosti zařazeny do skupin:
a) rozhodně ano
b) spíše ano
c) rozhodně ne
d) spíše ne
e) nemám názor
f) nevhodné

Komplexní rozbor

Hypotéza: Předpokládáme, že více než ½ respondentů bude pro adopci.

Tabulka výsledků:

Možnosti: a) b) c) d) e) f)
Počet respondentů 26 27 39 3 4 1
Procento respondentů 26% 27% 39% 3% 4% 1%

Graf:

Výsledky: Podle průzkumu je zřejmé, že 39% respondentů zvolilo odpověď c), tedy, že rozhodně není pro adopci homosexuálními páry.


Závěr: Naše hypotéza byla falzifikovaná, protože více než polovina respondentů pro adopci není.


Otázka číslo 11

Znění:
Myslíte si, že společnost přistupuje k párům muž+maž a žena+žena rozdílně? Pokud ano, jak?

Možnosti:
a) více toleruje ženy
b) více toleruje muže
c) netoleruje ani jedny
d) nevidí v tom rozdíl
e) neumím (nemohu) posoudit

Komplexní rozbor

Hypotéza: Předpokládáme, že max. 5% respondentů zvolí možnost b.

Tabulka výsledků:

Možnosti: a) b) c) d) e)
Počet respondentů 56 1 6 19 18
Procento respondentů 56% 1% 6% 19% 18%

Graf:

Výsledky: Podle průzkumu vyplývá, že 56% respondentů zvolilo odpověď a), tedy, že společnost toleruje více homosexuální ženy než muže.

Závěr: Naše hypotéza byla verifikována.

Závěr

Ve většině případů jsme se setkaly s ochotou lidí a zájmem. Potěšilo nás, že se jim náš dotazník líbil a dokonce projevili i zájem o výsledky tohoto průzkumu.
Některé odpovědi nás opravdu překvapily, například svou otevřeností a upřímností, jiné zase svojí negativitou až odporem.( př.: Na otázku ohledně orientace svého dítěte, jsme dostaly odpověď - „Dostal (a) bych infarkt“ )
Náročnost tohoto úkolu nám vykompenzovaly nové zkušenosti, jako jsou třeba kontakt s cizími lidmi a nová prostředí.
Podle nás by stálo za pokus nabídnout výsledky našeho průzkumu ke zveřejnění v regionálních novinách. Určitě využijeme nabyté zkušenosti například na studiích na vysokých školách a samozřejmě při maturitě.