VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Na internetu, největším obchodním domě, nakupují bez problémů i muži

Cheb - Výsledky unikátního průzkumu chebských studentů: „Mám za manžela antivira,“ řekla jedna respondentka z Chebu

19.8.2008
SDÍLEJ:

Díky bezdrátovému internetu jsou možnosti nakupování na síti téměř neomezenéFoto: DENÍK/ Václava Simeonová

Objednat si pizzu stiskem několika kláves, či odeslat od stolu finance na jiný účet – to je jen několik málo příkladů, co vše jde pomocí internetu vyřídit. Stal totiž pro většinu obyvatel Chebska nedílnou součástí života.

Deník vám přináší unikátní výzkum chebských studentů, jehož téma je, jaký vztah mají obyvatelé Chebska k internetu.
„Platných dotazníků jsme získali 90,“ uvedli studenti chebského gymnázia Radka Milotová Radka, Radka Stará, Jan Fatura a Lukáš Rozlílek. „Respondenty jsme vybírali náhodně, protože téma nenabízí výběr určité skupiny lidí.“

Tomu, jak je internet rozšířený, nasvědčuje fakt, že dvě třetiny lidí využívají internet nejvíc doma. Pouhých šest dotazovaných připojení nemá.
„Pamatuji si doby, kdy se jedna stránka načítala minuty a připojení bylo neuvěřitelně drahé,“ smál se minulosti David Müller z Chebu.
Právě třeba nákupy patří ke stále oblíbenější činností – aniž byste se zvedli ze židle, můžete si objednat téměř vše – od elektroniky, kosmetiky po jídlo. „Nejčastěji tímto způsobem sháním parfémy,“ pověděla Hana Schmiedová z Chebu. „Problém je ovšem to, že si musím objednat nějaký, který znám, protože ho přes počítač neucítím,“ vtipkovala. „Výhodou ale rozhodně je, že mnohé zboží na internetu stojí méně.“
Z průzkumu vyplývá, že ženy na Chebsku tento druh nakupování využívají více než muži. Ale ani těm není nakupování přes net cizí. Stejně jako ženy si nejčastěji vybírají elektroniku a oblečení.

Mezi důležité plusy internetu mnozí řadí email, tedy elektronickou poštu. Také většina dotazovaných přiznala, že ho používá denně.
„E–mail využívám v práci, takže se na něj dívám denno denně,“ povzdech si Marcel Křivánek z Chebu. „Užiji si ho tam dost, takže doma připojení nemám.“
Internet není pouze zábava, ale také starosti. Ty mohou nastat v případě, že se vám do počítače dostane vir. Studenti se tedy respondentů ptali na jejich zkušenosti s touto problematikou. Většina dotazovaných takové komplikace ale v praxi řešit nemusela díky dobrému antivirovému programu.

A jak se na průzkum dívají studenti, kteří ho vytvářeli? „Některé odpovědi nás opravdu pobavily. Například jedna paní se přiznala, že má za manžela antivira,“ dodali.

Průzkum vypracovali studenti chebkého gymnázia Radka Milotová Radka, Radka Stará, Jan Fatura a Lukáš Rozlílek.

Gymnázium Cheb

INTERNET

Společenskovědní seminář

Seminární práce formou sociologického průzkumu

Vypracovali: Milotová Radka
Stará Radka Třída: 3.E
Fatura Jan Rok: 2008
Rozlílek Lukáš Datum: 23. 5. 2008

Úvod
Téma internet jsme si zvolili, jelikož v tuto dobu vytváříme vlastní webové stránky , a tak nám bylo téma internet blízké. Průzkum probíhal v Chebu a okolí v průběhu dubna. Dobře vyplněných, tedy platných dotazníků, jsme získali 90. Respondenty jsme vybírali náhodně, jelikož toto téma nenabízí výběr určité skupiny lidí.

Internet

Dobrý den,
Jsme žáci třídy 3.E Gymnázia Cheb a v rámci společenskovědního semináře provádíme anonymní sociologický průzkum na téma Internet. V tomto průzkumu bychom se chtěli dozvědět, jaký je postoj lidí k internetu, k čemu ho nejčastěji používají, jaké mají zkušenosti s internetovou poštou nebo jaké preferují připojení. Předem děkujeme za Váš čas věnovaný dotazníku a za upřímnost.

Muž, či žena? žena muž

Věk? 12-15 let 16-19 let 20-26 let
27-40 let 41-56 let 57 a více

Vzdělání? základní SŠ bez maturity SŠ s maturitou
vyšší odborné vysokoškolské

Máte doma počítač? ano ne


1) Kde nejčastěji využíváte přístupu k internetu?
a) doma b) v práci c) ve škole d) v internetové kavárně
e) nemám přístup k internetu f) jiná odpověď

2) Jak často používáte internet?
a) denně b) alespoň jednou týdně c) alespoň jednou měsíčně d)nepoužívám internet

3) Jaké připojení k internetu využíváte?
a) přes Wi-Fi1 b) přes kabelovou televizi c) ADSL2 d) přes mobilní telefon e) dial-up3 f) žádné

4) Kolik utratíte měsíčně za připojení k internetu?


5) K čemu nejčastěji používáte internet?
a) práce b) zábava c) informace d) komunikace e) stahování
f) nákupy g) nepoužívám

6) Myslíte si, že by měl být dětem omezen přístup k internetu? Proč?
___________________________________________________________________________

7) Máte vlastní webovou stránku? Pokud ano na jaké téma?
___________________________________________________________________________

8) Co nejčastěji stahujete z internetu?
a) hudbu b) filmy c) obrázky d) hry e) dokumenty f) nestahuji

9) Co nejčastěji nakupujete na internetu? (Prosím uveďte pouze jednu položku)
a) elektroniku b) oblečení c) kosmetiku d) literaturu
e) jiné věci f) přes internet nenakupuji

10) Jaké jsou Vaše zkušenosti s viry šířenými přes internet? ___________________________________________________________________________

11) Jak často využíváte e-mail?
a) denně b) alespoň jednou za týden c) alespoň jednou za měsíc
d) vůbec

12) Už se Vám stalo , že vám byl doručen nevyžádaný reklamní e-mail, označovaný jako SPAM?
a) Ano, mnohokrát
b) Ano, ale jen zřídka kdy
c) Ne, takové e-maily se neobjevují v mé schránce
d) Ne, nemám e-mail


Lokální bezdrátové připojení. Wi-Fi zařízení jsou dnes prakticky ve všech přenosných počítačích. Máte pravděpodobně pokud máte doma nějaký přijímač signálu.

2 ADSL je vysokorychlostní připojení k internetu. Podmínkou zřízení služby ADSL je telefonní přípojka a připojení k ústředně Telefónicy O2 (Českého Telecomu), která je touto technologií vybavena.

3 Počítač je na internet připojen přes telefonní linku za použití modemu. Ten funguje na analogovém principu, kdy modem digitální signál převádí na analogový a ten přes linku vysílá k serveru. Toto připojení bývá velmi pomalé a je placené od minuty.

Otázka č.1

Kde nejčastěji využíváte přístupu k internetu?
a) doma b) v práci c) ve škole d) v internetové kavárně
e) nemám přístup k internetu f) jiná odpověď

Odpověď Počet respondentů
a) 60
b) 16
c) 2
d) 3
e) 6
f) 3


Hypotéza: Předpokládali jsme, že nejvíce respondentů odpoví za a) doma.
Výsledek: Naše hypotéza byla verifikována.

Otázka č.2

Jak často používáte internet?
a) denně b) alespoň jednou týdně c) alespoň jednou měsíčně d)nepoužívám internet

Odpověď Počet respondentů
a) 59
b) 16
c) 6
d) 9

Hypotéza: Domnívali jsme se, že nejvíce respondentů používá internet denně, tedy zvolilo možnost a).
Výsledek: Naše hypotéza byla verifikována.


Kriteriální verze otázky č.2
- podle kritéria vlastnictví počítače

Mající počítač

Odpověď Počet respondentů
Denně 56
Alespoň jednou týdně 13
Alespoň jednou měsíčně 2
Nepoužívám internet 4

Nemající počítač

Odpověď Počet respondentů
Denně 3
Alespoň jednou týdně 3
Alespoň jednou měsíčně 4
Nepoužívám internet 5

Hypotéza: Předpokládali jsme, že ten, kdo nemá počítač, zvolí možnost c) alespoň jednou měsíčně.
Výsledek: Hypotéza byla falzifikována. Nejčastější odpověď respondentů, kteří nemají počítač, byla odpověď d) nepoužívám internet.

Otázka č.3

Jaké připojení k internetu využíváte?
a) přes Wi-Fi b) přes kabelovou televizi c) ADSL d) přes mobilní telefon e) dial-up f) žádné

Odpověď Počet respondentů
a) 19
b) 34
c) 19
d) 5
e) 1
f) 12


Hypotéza: Předpokládali jsme, že nejméně respondentů odpoví za c) dial-up, protože se to v dnešní době nejméně používá.
Výsledek: Naše hypotéza byla verifikována.


Otázka č.4

Kolik utratíte měsíčně za připojení k internetu?(otevřená otázka)


Odpovědi Počet respondentů
0 Kč 18
do 100 Kč 1
do 300 Kč 4
do 500 Kč 29
více 28
nevím 10

Hypotéza: Domnívali jsme se, že nejvíce respondentů měsíčně zaplatí více než 500 Kč.
Výsledek: Naše hypotéza byla falzifikována. Většina respondentů za internet měsíčně platí do 500 Kč.


Otázka č. 5

K čemu nejčastěji používáte internet?
a) práce b) zábava c) informace d) komunikace e) stahování
f) nákupy g) nepoužívám


Odpověď Počet respondentů
a) 11
b) 17
c) 30
d) 19
e) 4
f) 3
g) 6

Hypotéza: Předpokládali jsme, že většina respondentů využívá internet za účelem zábavy.
Výsledek: Hypotéza falzifikována. Nejvíce dotázaných odpovědělo za c)informace.


Kriteriální verze otázky č.5
- podle kritéria vzdělání

Základní vzdělání
Odpověď Počet respondentů
Práce 0
Zábava 13
Informace 8
Komunikace 11
Stahování 3
Nákupy 0
Nepoužívám 0

Středoškolské bez maturity
Odpověď Počet respondentů
Práce 3
Zábava 0
Informace 2
Komunikace 1
Stahování 1
Nákupy 1
Nepoužívám 2

Středoškolské s maturitou
Odpověď Počet respondentů
Práce 2
Zábava 4
Informace 8
Komunikace 3
Stahování 0
Nákupy 1
Nepoužívám 2

Vyšší odborné
Odpověď Počet respondentů
Práce 1
Zábava 0
Informace 2
Komunikace 0
Stahování 0
Nákupy 1
Nepoužívám 1

Vysokoškolské
Odpověď Počet respondentů
Práce 5
Zábava 0
Informace 10
Komunikace 4
Stahování 0
Nákupy 0
Nepoužívám 1


Hypotéza: Domnívali jsme se, že nejvíce vysokoškolsky vzdělaných respondentů označí odpověď za c) tedy, že stahuje informace.
Výsledek: Hypotéza se potvrdila, byla verifikována.

Otázka č. 6

Myslíte si, že by měl být dětem omezen přístup k internetu? Proč? (otevřená otázka)
___________________________________________________________________________

Odpověď Počet respondentů
Ano, kvůli nevhodným stránkám 30
Ano,jiná možnost trávení času 17
Ne, je tozábava 4
Ne, učení 4
Ne, informace 11
Ano 7
Ne 15
Nevím 2

Hypotéza: Předpokládali jsme, že nejvíce respondentů bude PRO omezení přístupu k internetu dětem.
Výsledek: Naše hypotéza se potvrdila. Verifikace.


Otázka č. 7

Máte vlastní webovou stránku? Pokud ano na jaké téma?(otevřená otázka)
___________________________________________________________________________

Odpověď Počet respondentů
Ne 74
Ano 1
Ano, koníčky 5
Ano, práce(škola) 10

Hypotéza: Předpokládali jsme, že většina respondentů nemá svou vlastní webovou stránku.
Výsledek: Hypotéze verifikována.

Otázka č. 8

Co nejčastěji stahujete z internetu?
a) hudbu b) filmy c) obrázky d) hry e) dokumenty f) nestahuji

Odpověď Počet respondentů
a) 27
b) 2
c) 7
d) 2
e) 27
f) 25

Hypotéza: Podle našeho názoru respondenti budou nejvíce stahovat obrázky.
Výsledek: Naše hypotéza byla falzifikována. Většina dotazovaných stahuje hudbu a dokumenty.


Kriteriální verze otázky č.8
-kritérium věku

12- 15 let
Odpověď Počet respondentů
Hudba 7
Filmy 2
Obrázky 1
Hry 0
Dokumenty 1
Nestahuji 1

16 – 19 let
Odpověď Počet respondentů
Hudba 12
Filmy 0
Obrázky 3
Hry 0
Dokumenty 5
Nestahuji 0

20 – 26 let
Odpověď Počet respondentů
Hudba 5
Filmy 0
Obrázky 2
Hry 0
Dokumenty 4
Nestahuji 2

27 – 40 let
Odpověď Počet respondentů
Hudba 2
Filmy 0
Obrázky 1
Hry 0
Dokumenty 9
Nestahuji 10

41 – 56 let
Odpověď Počet respondentů
Hudba 1
Filmy 0
Obrázky 0
Hry 2
Dokumenty 6
Nestahuji 5

57 a více let
Odpověď Počet respondentů
Hudba 0
Filmy 0
Obrázky 0
Hry 0
Dokumenty 2
Nestahuji 7


Hypotéza: Předpokládali jsme, že nejvíce respondentů ve věku 12-15 let stahuje hry.
Výsledek: Ukázalo se, že naše hypotéza byla mylná. Většina respondentů ve věku 12-15 let stahuje hudbu.

Otázka č. 9

Co nejčastěji nakupujete na internetu? (Prosím uveďte pouze jednu položku)
a) elektroniku b) oblečení c) kosmetiku d) literaturu
e) jiné věci f) přes internet nenakupuji


Odpověď Počet respondentů
a) 15
b) 11
c) 1
d) 4
e) 11
f) 48

Hypotéza: Domnívali jsme se, že nejvíce respondentů přes internet nakupuje oblečení.
Výsledek: Naše hypotéza byla falzifikována. Nejčastější odpověď byla za f) přes internet nenakupuji.

Kriteriální verze otázky č. 9
- kritérium pohlaví

Muži
Odpověď Počet respondentů
Elektronika 8
Oblečení 4
Kosmetika 0
Literatura 1
Jiné věci 7
Nenakupuji přes internet 25

Ženy
Odpověď Počet respondentů
Elektronika 7
Oblečení 7
Kosmetika 1
Literatura 3
Jiné věci 4
Nenakupuji 23

Hypotéza: Domnívali jsme se, že MUŽI budou nejvíce odpovídat za a) elektroniku.
Výsledek: Naše hypotéza byla falzifikována. Nejčastější odpověď byla odpověď za
f) nenakupuji přes internet.

Otázka č. 10

Jaké jsou Vaše zkušenosti s viry šířenými přes internet?(otevřená otázka) ___________________________________________________________________________

Odpověď Počet respondentů
časté 10
méně časté 20
žádné(antivir) 60


Hypotéza: Domnívali jsme se, že nejvíce dotazovaných bude mít hodně zkušeností s viry šířenými přes internet.
Výsledek: Hypotéza falzifikována. Většina dotazovaných nemá žádné zkušenosti s viry šířenými přes internet, díky dobrému antivirovému programu.

Otázka č. 11

Jak často využíváte e-mail?
a) denně b) alespoň jednou za týden c) alespoň jednou za měsíc
d) vůbec

Odpověď Počet respondentů
a) 44
b) 29
c) 9
d) 8

Hypotéza: Domnívali jsme se, že respondenti budou nejvíce volit možnost b) alespoň jednou za týden.
Výsledek: Hypotéze byla falzifikována. Nejvíce respondentů volilo možnost a) denně.

Otázka č. 12

Už se Vám stalo , že vám byl doručen nevyžádaný reklamní e-mail, označovaný jako SPAM?
a) Ano, mnohokrát
b) Ano, ale jen zřídka kdy
c) Ne, takové e-maily se neobjevují v mé schránce
d) Ne, nemám e-mail


Odpověď Počet respondentů
a) 42
b) 19
c) 20
d) 9

Hypotéza: Na základě vlastní zkušenosti jsme předpokládali, že respondenti nacházejí ve své e-mailové schránce velké množství spamů .
Výsledek: Hypotéza verifikována.


Závěr
Tento sociologický průzkum nám přinesl mnoho nových zjištění. Naučili jsme se pracovat ve skupině. Nejvíce problémů jsme měli s vyhodnocováním výsledků. Některé odpovědi nás pobavili například jedna paní se přiznala , že má za manžela antivira  . Převážná část našich hypotéz byla po vyhodnocení falzifikována. Doufáme, že nám tato práce bude užitečná při studiu vysoké školy a složení maturitní zkoušky ze ZSV.

Autor: Václava Simeonová

Místo události:
19.8.2008 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Takto dopadla sanitka po řádění mladíka.

Další napadení záchranářů

Ilustrační foto.

Přepadení seniorky mladíkovi nevyšlo, tak šel vykrást auto

Denní psychoterapeutický stacionář funguje jeden rok. Je jediný v kraji

Ostrov - Denní psychoterapeutický stacionář už téměř rok funguje v ostrovské nemocnici. Vysoce odborné a specializované pracoviště, které je jediné svého druhu v Karlovarském kraji, rozšiřuje ambulantní péči o pacienty potýkající se s různými psychickými problémy a nemocemi.

VOLBY 2017: Na Chebsku žádný vážný problém nenastal

Cheb - Žádosti o přenosnou volební urnu, dotazy členů volebních komisí i různé problémy musí během voleb vyřešit volební dispečink.

Horní Hrad pod palbou

Horní Hrad - Poslední velká akce před nástupem zimy čeká návštěvníky Horního Hradu na Karlovarsku už tento víkend.

Do Chebu míří Snow film festival

Cheb - Špičkové filmy o zimních sportech a dobrodružství. To bude další ročník Snow film festivalu, který se i letos uskuteční v chebské Čtenářské kavárně Joker.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení