Těžká stavební technika se v těchto dnech pohybuje uprostřed chebského městského hřbitova. Nejedná se ale o výstavbu tak dlouho diskutovaného pohřebiště pro německé vojáky. To vznikne až za novou částí městského hřbitova.

„V prostoru za starými německými hrobkami bude rozšířen městský hřbitov,“ potvrdil chebský místostarosta Michal Pospíšil. Vzniknout by zde mělo více než pět set nových hrobových míst a vsypová loučka. Na přípravě této akce pracovala radnice už v loňském roce. Nové prostory by měly městu vystačit alespoň na dalších deset let.

„No to víte, že jsem se byla podívat co se vzadu na hřbitově děje. Pořád to sleduji. Už je vidět kudy půjdou nové cestičky. Nebude to vypadat špatně,“ řekla Ivana Tůmová z Chebu.

Stavební ruch na hřbitově v Chebu ale jen tak neutichne. Spolek pro německé válečné hroby už městu zaslal zhruba osm milionů korun, které jsou určené na úpravy hřbitova.
Radnice proto vyhlásila několik výběrových řízení na tyto práce.
„Jedná se například o opravu starých hrobek nebo zpracování projektové dokumentace na odvodnění hřbitova,“ poznamenal Pospíšil. Výběrové řízení je vypsané také na zpracování projektové dokumentace přístavby hřbitovní kaple. V té má být po rozšíření 50 míst (nyní jich je 24) a v přísálí místnost pro infocentrum.
Právě staré německé hrobky, které v současné době tvoří jakousi hranici mezi městským hřbitovem a jeho nově budovanou částí, jsou ve velmi neutěšeném stavu a poma lu se rozpadají.
Přitom se ale jedná o velmi zajímavé architektonické památky, které ukazují, jak v minulosti vypadalo pohřebnictví. Nejsou ale památkově chráněné. Je mezi nimi i hrobka chebských starostů.