Již po dvanácté vyhlásila Sekce veřejných knihoven akci s názvem Týden knihoven. Letošní oslava knih a knihoven začíná v pátek 6. října celostátní akcí Velké říjnové společné čtení aneb Pocta Karlu Čapkovi. Od jeho úmrtí uplyne koncem roku 70 let . Také on je v souladu s letošním mottem, Tedy Rodinné stříbro české kultury. Díky tomu se mohou zájemci, převážně školáci, zúčastnit v dětském oddělení chebské městské knihovny v Chebu soutěží a besed o životě a díle Karla Čapka. „Opět máme pro čtenáře přichystané zápisné zdarma v obou půjčovnách po celý týden,“ informovala zástupkyně ředitele Marie Mudrová. „Také školíme základy internetu, a to v sobotu 11. října od 9 až 13 hodin.“