Se základní školou se jako každoročně rozloučili žáci 2. Základní školy v Chebu. V obrazárně chebského muzea jim jejich třídní učitelé předali listiny k ukončení devátých tříd. Budoucí středoškoláci pro svého třídního přichystali také překvapení – zazpívali mu píseň od Waldemara Matušky, Sbohem lásko, nech mě jít. Tu předělali na tělo oblíbenému pedagogovi.