Turisty by měla do Drmoulu přivést nová naučná stezka. Její první část je již hotová. Konec druhé je naplánovaný na rok 2010.

„Snažíme se vybudovat naučnou stezku,“ sdělila starostka obce Drmoul Vladislava Chalupková. „Díky ministerstvu pro místní rozvoj jsme letos získali dotaci na využití bývalých vojenských prostorů.“ Celá trasa vede po cestě, kterou si tam kdysi zbudovali vojáci, takže ji lze absolvovat pěšky nebo na horském kole. „V současné době máme dokončenou instalaci čtyř kusů informačních tabulí,“ vysvětlovala starostka. První etapa naučné stezky s názvem Panský vrch je hotová. „Je tam už postavený i altánek pro turisty a cyklisty.“ Informační tabule přibližují místní historii. „Turisté se více dozví o zaniklých osadách,“ řekla Chalupková.

Činnost těžkých vojenských vozidel zde byla ku prospěchu. „Ve vyježděných tůňkách zde teď žijí obojživelníci. Ve spolupráci s odborem životního prostředí v Mariánských Lázních byla při stezce přechodně vyhlášená chráněná oblast, a to na dobu sedmi let.“ Obec financovala zatím jen první část. Informační tabule a altán stály 300 tisíc korun. Ministerstvo přispělo částkou 225 tisíc korun

První díl stezky zakončí rozhledna, která je od poloviny minulého měsíce otevřená. Dál bude cesta pokračovat na židovský hřbitov a ke kyselce. „Pozemek, na kterém se nachází, převedl ale pozemkový fond na soukromého majitele,“ vysvětlovala starostka. „Bylo to tam udržované, jenže vandalové spolu s časem se na místě podepsali. Jsme proto v jednání s majitelem, aby se prostranství vrátilo do udržovaného stavu a stalo se navštěvovaným místem.“