K Hranicím patří obce Studánka, Trojmezí a Pastviny. Dnes se v seriálu U vás na návštěvě budeme věnovat životu právě v těchto obcích.

Studánka
Zde bydlí kolem tří stovek obyvatel. Jak uvedl starosta Hranic Jan Hýbl, obec se potýká s několika problémy. „Kdysi tam fungovala v podstatě jediná fabrika a když ukončila svou výrobu, v jejích prostorách od té doby nic nevzniklo kromě drobných podnikatelských aktivit. ale jak rychle vznikly, tak rychle zase zanikly,“ uvedl starosta. „Což tedy znamená, že přímo v místě není žádná zaměstnanost.“ Lidé jsou nuceni za prací dojíždět do Hranic, Aše nebo jinam. „Druhou věcí je, že kromě práce tam není ani obchod,“ poznamenal Hýbl. „Takže si lidé nemají ani kde koupit rohlík a kus salámu a také nejnutnější nákupy musí dělat v Hranicích nebo v Aši. To je dost velký handicap, ale na druhou stranu zde v současné době fungují dvě restaurace.“ Silnice, která vede skrz obec problém neznamená. „Tam je doprava odkloněná, takže tak velký provoz na silnici není,“ poznamenala radní Jaromíra Rusiníková.

„Můžu ale říct, že mě osobně se tam líbí, protože je tam rybník, lesy okolo a pěkná příroda, takže v létě je ve Studánce nádherně,“ uvedl starosta.
Nové domy rostou v obci sporadicky, ale starosta očekává, že vlna zájmu teprve přijde. „Město tam má několik pozemků, které může prodat jako stavební parcely.“

Trojmezí, Pastviny
Zde žije pár stálých obyvatel, jinak tu jsou většinou chaty a chalupy. „Je to spíš rekreační oblast,“ přiblížil starosta. Ani zde není obchod. „Zrovna tak je to v Pastvinách. Také je tam větší rybník, kterému říkáme přehrada a také je to místo k rekreaci.“ Co se týká Trojmezí, existuje něco, co v současné době víří veřejným životem.

„Město tam mívalo bývalou rotu PS, kterou jsme dostali darem od ministerstva vnitra. Protože to byl pro město spíš danajský dar, dohodli jsme se na zastupitelstvu, že to prodáme,“ řekl starosta. „Prodali jsme to místní firmě a majitel má záměr zbudovat v areálu ženskou věznici. To někteří občané nemůžou přenést přes srdce.“

„Bude to nejlehčí nápravná skupina,“ upřesnila Rusiníková.

„Rozhodli jsme se tak proto, že celý areál je zahrnutý v chráněné krajinné oblasti a jakákoliv výroba nebo něco podobného by v tomto prostředí nepřicházelo v úvahu,“ doplnil starosta. Tím podle něj možnost využití objektu značně poklesla.
„Snad nějaký hotel nebo rekreační zařízení a nebo něco tohoto charakteru.“

Když tedy přišel záměr vybudovat věznici, znamenalo to záchranu budovy. „Firma plánovala, že by vězenkyně dělaly i nějakou práci pro místní firmy. Ovšem to bylo ještě před současnou ekonomickou situací.“